Invent for the Planet - Swansea 2019

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in Invent for the Planet. All applications will now be reviewed and an email decision will be sent to you on Friday 18th January confirming if your application has been successful.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Skewen

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in Invent for the Planet. All applications will now be reviewed and an email decision will be sent to you on Friday 18th January confirming if your application has been successful.
Event description

Description

Compete against students around the world in Invent for the Planet - a global engineering competition.

https://drive.google.com/file/d/1n3YrgQlsZ9iixqcyh-BTDaQ7fEvf1Mk_/view

For 48 hours, you will work to solve a mission statement focusing on real global issues. From arriving on the Friday where you will form teams to presenting your final, created design in front of a panel of judges on Sunday - this is a full on, intense chance to develop multiple skills.

Build experience in engineering innovation and design, develop your team work, communication and presentation skills. We will have a team of expert mentors available throughout the weekend on site to consult with. You can also utilise the Mission Statement Expert allocated from the participating universities, meaning you could be talking to a world leading academic researcher on the other side of the world.

This unique opportunity is in partnership with Texas A&M University, with over 40 universities world wide, spanning 20 countries, and 6 continents. Swansea University is the only UK institution selected to participate. The winning team from each institution will have the opportunity to go to Texas A&M University to work on their innovative solution.

TO PARTICIPATE:

You must be a current Swansea University Engineering student.

Must be free for all of the weekend 15th - 17th February.

You must enter as an individual, not a group.

Deadline for sign-up is 10am 7th January 2019.

With limited spaces available, all applications will be reviewed by a panel according to Texas A&M guidelines. All applicants will receive a final decision via email on Friday 18th January.

SIGN UP NOW!

Please email any questions regarding the event or application process to charlotte.ajomale@swansea.ac.uk

_____________________________________________________

Cystadlwch yn erbyn myfyrwyr o bob cwr o’r byd yn Invent for the Planet – cystadleuaeth beirianneg fyd-eang.


Am 48 awr, byddwch yn gweithio i ddatrys datganiad cenhadaeth yn canolbwyntio ar faterion byd-eang go iawn. O’r adeg y byddwch yn cyrraedd ac yn ffurfio timau ar y dydd Gwener i’r adeg y byddwch yn cyflwyno’ch dyluniad terfynol o flaen panel o feirniaid ar y dydd Sul – mae hwn yn gyfle pwysig i ddatblygu nifer o sgiliau mewn cyfnod byr.


Cewch gynyddu eich profiad ym maes arloesi a dylunio peirianneg, a datblygu eich sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu a chyflwyno. Bydd gennym dîm o fentoriaid arbenigol ar gael drwy gydol y penwythnos ar y safle i’ch cynghori. Gallwch hefyd ddefnyddio Arbenigwr Datganiad Cenhadaeth penodedig o’r prifysgolion sy’n cymryd rhan. Mae hyn yn golygu y gallwch fod yn sgwrsio gydag un o ymchwilwyr academaidd gorau’r byd ar ochr arall y byd.


Mae’r cyfle unigryw hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol A&M Texas, gyda thros 40 o brifysgolion yn fyd-eang, ar draws 20 o wledydd, a 6 chyfandir. Prifysgol Abertawe yw’r unig sefydliad yn y DU sydd wedi cael ei ddewis i gymryd rhan. Bydd y tîm buddugol o bob sefydliad yn cael y cyfle i fynd i Brifysgol A&M Texas i weithio ar eu datrysiad arloesol.


ER MWYN CYMRYD RHAN:


Mae’n rhaid i chi fod yn fyfyriwr Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd.

Mae angen i chi fod yn rhydd ar benwythnos cyfan 15 – 17 Chwefror.

Mae’n rhaid i chi ymgeisio fel unigolyn, nid fel grŵp.

Daw’r terfyn amser ar gyfer ymgeisio i ben am 10am, 7 Ionawr 2019.


Ychydig o leoedd sydd ar gael a bydd panel yn adolygu pob cais yn unol â chanllawiau Texas A&M. Anfonir neges e-bost at yr holl ymgeiswyr i roi gwybod am y penderfyniad terfynol ar ddydd Gwener 18 Ionawr.


COFRESTRWCH NAWR!

Anfonwch unrhyw gwestiynau am y digwyddiad neu’r broses ymgeisio drwy e-bost at charlotte.ajomale@swansea.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Skewen

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved