Free

INVITATION: LAUNCH OF THE TRANS AGEING AND CARE PROJECT FINDINGS

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd

Senedd

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

INVITATION/ GWAHODDIAD: LAUNCH OF THE TRANS AGEING AND CARE PROJECT FINDINGS AND DIGITAL STORIES

You are formally invited to the official launch of the project findings from the Trans Ageing and Care Research Project (TrAC), funded by The Dunhill Medical Trust 2016-18. Based at Swansea University in the Centre for Innovative Ageing, this project is dedicated to improving health and social care services for trans individuals over 50 years of age. Learning more about the wellbeing, needs and interests of trans and gender diverse adults in later life, in collaboration with trans community members, has been at the centre of the project. The project seeks to inform the provision of dignified and inclusive health and social care services for older trans people in Wales.

At this event we will be launching our summary of findings and recommendations, and giving a debut screening of our short digital stories about older trans people’s lives in Wales, produced by Fox and Owl Fisher from My Genderation

The project is proudly delivered in collaboration with Unique Transgender Network and the Older LGBT Network for Wales, Age Cymru. You can find out more about the project through our website: http://trans-ageing.swan.ac.uk

WHEN: Thursday 4th April 2019, 12.30-1.45pm, including a light lunch

WHERE: Neuadd, Senedd, Cardiff Bay CF99 1NA

SPONSORING AM: Jeremy Miles AM

CATERING PROVIDED: Light buffet lunch, tea and coffee

Attendance is free. Please register for attendance and catering.

For more information please contact Dr Paul Willis, Project Lead (paul.willis@bristol.ac.uk)


GWAHODDIAD: LANSIO CANFYDDIADAU'R PROSIECT HENEIDDIO A GOFAL TRAWS A DANGOS STRAEON DIGIDOL

Dyma wahoddiad ffurfiol i lansiad swyddogol canfyddiadau'r Prosiect Ymchwil Heneiddio a Gofal Traws (TrAC), a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill 2016-18. Mae’r prosiect, sy’n rhan o’r Ganolfan Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol Abertawe, wedi ymroi i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i unigolion traws dros hanner cant oed. Mae dysgu rhagor am les, anghenion a buddiannau oedolion hŷn traws neu sydd â rhywedd amrywiol, ar y cyd ag aelodau o'r gymuned draws, wedi bod wrth galon y prosiect. Nod y prosiect yw llywio darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynhwysol ac urddasol ar gyfer pobl hŷn traws yng Nghymru.

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn lansio crynodeb o'r canfyddiadau a'r argymhellion, a bydd cyfle am y tro cyntaf i weld ein straeon digidol byrion am fywydau pobl hŷn traws yng Nghymru, a gynhyrchwyd gan Fox ac Owl Fisher o My Genderation

Rydym yn falch o weithredu’r prosiect ar y cyd â’r Rhwydwaith Trawsrywedd Unique a Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws Hŷn Cymru Age Cymru. Gallwch ddysgu rhagor am y prosiect drwy ein gwefan: http://trans-ageing.swan.ac.uk/?lang=cy

PRYD: Dydd Iau 4 Ebrill 2019, 12.30-1.45yp, yn cynnwys cinio ysgafn

BLE: Y Neuadd, Y Senedd, Bae Caerdydd CF99 1NA

AELOD CYNULLIAD SY'N NODDI: Jeremy Miles AC

ARLWYO A DDARPERIR: Cinio bwffe ysgafn, te a choffi

Ni chodir tâl am fynychu. Dylech gofrestru i ddod ac i gael bwyd.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Dr Paul Willis, Arweinydd y Prosiect (paul.willis@bristol.ac.uk)

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd

Senedd

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved