Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

iPad - Gweledigaeth ar Drawsnewid Dysgu gydag iPad / A Vision for Transforming Learning with iPad - iPad Session

Gwasanaethau Addysg/Education Services - Conwy

Friday, 17 November 2017 from 09:00 to 12:00 (GMT)

iPad - Gweledigaeth ar Drawsnewid Dysgu gydag iPad  /...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Sesiwn iPad / iPad Session 15 Tickets 17 Nov 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share iPad - Gweledigaeth ar Drawsnewid Dysgu gydag iPad / A Vision for Transforming Learning with iPad - iPad Session

Event Details

YSGOLION CONWY YN UNIG

Gweledigaeth ar Drawsnewid Dysgu gydag iPad – i’r UDRh/ penaethiaid / rhai sy’n gwneud penderfyniadau

Mae ysgol sydd wedi’i chyfoethogi’n dechnegol yn dod yn hanfodol i ddatblygu sgiliau 21ain ganrif i ddisgyblion. Cafodd iPad lwyddiant mawr wrth drawsnewid dysgu mewn sawl ysgol, ond yr allwedd i lwyddiant yw gweledigaeth glir, cefnogaeth a hyfforddiant sy’n cefnogi datblygiadau eich holl ysgol. Bydd y sesiwn yn cyflwyno’r ymarfer gorau i ymestyn y defnydd o iPad yn eich ysgol. 

 • Mae lleoedd yn gyfyngedig i 20 fesul sesiwn – darperir lluniaeth.
 • Mae’r cyrsiau am ddim.
 • Yn anffodus NID oes unrhyw gostau llanw ar gyfer y sesiynau.
 • Bydd rhaid dod ag iPad i’r sesiwn gyda’r fersiwn ddiweddaraf o iOS. Anfonir rhestr o apps i’r rhai fydd yn mynychu cyn y sesiwn i sicrhau bod ganddynt y rhai sydd eu hangen.
 • Sicrhewch y rhoddir cyfeiriad e-bost HWB y rhai fydd yn mynychu i sicrhau eu bod yn cael y rhestr o apps cyn y sesiwn.   

 

--------------------

CONWY SCHOOLS ONLY

A vision for Transforming Learning with iPad - for SLT/Heads/Decision makers

A technology enriched school is becoming essential in developing C21st skills for pupils. iPad has had great success in transforming the learning in many schools but the key to success is a clear vision, supporting and training that supports your whole school developments. This session will introduce best practices for advancing the use of iPad in your school.

 • Places are limited to 20 per session – refreshments will be provided.
 • The courses are free to attend.
 • Unfortunately there is NO supply cover for the sessions.
 • Delegates will be required to bring an iPad to the session with them with the latest update of iOS. An app list will be sent out to delegates prior to the session to ensure they have the required apps needed.
 • Please ensure that the delegates’ HWB email address is provided to ensure they receive this app list prior to the session.  

 

 

 

Do you have questions about iPad - Gweledigaeth ar Drawsnewid Dysgu gydag iPad / A Vision for Transforming Learning with iPad - iPad Session? Contact Gwasanaethau Addysg/Education Services - Conwy

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ysgol Aberconwy
Morfa Drive
Conwy
LL32 8ED
United Kingdom

Friday, 17 November 2017 from 09:00 to 12:00 (GMT)


  Add to my calendar
iPad - Gweledigaeth ar Drawsnewid Dysgu gydag iPad / A Vision for Transforming Learning with iPad - iPad Session
Course Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.