Free

Iris Prize Education Day, Presented in partnership with Stonewall Cymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

THE FFWRNES

Park Street

Llanelli

SA15 3YE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Iris Prize Education Day, presented in partnership with Stonewall Cymru
The Ffwrnes, Llanelli 6 July 2017 9:30 – 14:30

We’re pleased to invite you to join us for a day dedicated to young people, between the ages of 12 and 18, covering all things film, including the opportunity to meet and question industry professionals and watch films featured at the Iris Prize Festival and created by Iris Prize Outreach.

With support from the Welsh Government, we are pleased to confirm that there is no cost in attending the day and lunch is included!

Our partners, Stonewall Cymru, will also be offering teachers attending the opportunity to attend workshops on tackling LGBT discrimination in schools.

To book your place please follow this link or email Jamie@irisprize.org for more information


Diwrnod Addysg Gwobr Iris, wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth â Stonewall Cymru
Y Ffwrnes, Llanelli 6 Gorffennaf 2017 9:30 – 14:30

Rydyn ni'n falch o gael eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer diwrnod arbennig i bobl ifanc, rhwng 12 a 18 oed, yn trafod popeth ym maes ffilm, gan gynnwys cyfle i gwrdd a holi gweithwyr proffesiynol o'r diwydiant ac i wylio ffilmiau a ddangoswyd yng Ngŵyl Gwobr Iris ac sydd wedi'u creu drwy brosiect Gwaith Maes Gwobr Iris.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n falch o gadarnhau bod mynediad i'r diwrnod yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys cinio!

Bydd ein partneriaid, Stonewall Cymru, hefyd yn cynnig cyfle i athrawon fydd yn bresennol ddod i weithdai ar daclo gwahaniaethu yn erbyn pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn ysgolion.

I gadw eich lle, dilynwch y ddolen hon neu anfonwch e-bost at Jamie@irisprize.org i gael rhagor o wybodaeth

Share with friends

Date and Time

Location

THE FFWRNES

Park Street

Llanelli

SA15 3YE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved