Sales Ended

Isle Of Anglesey 27.2.18 Planning Workshop for Community and Town Councils

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Council Chambers

Isle Of Anglesey County Council

Llangefni

LL77 7TW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

FREE PLANNING WORKSHOP - Isle of Anglesey County Council

The workshop will focus on planning applications. Planning officers from your local planning authority will be attending to answer questions. Attending the workshop will help your Council to better understand how planning applications are dealt with and how you can influence decisions.

We can offer two free places to each community and town council (more places may become available, subject to space).

This workshop is one in a Wales-wide programme of events to be held in all 25 planning authority areas, with funding from Welsh Government.

If you need further information, please email Angela Williams at hannah@planningaidwales.org.uk or call her on (029) 2062 5004.

HYFFORDDIANT AR GYNLLUNIO AM DDIM- Cyngor Sir Ynys Môn

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar geisiadau cynllunio. Bydd swyddogion cynllunio o’ch awdurdod cynllunio lleol yno i ateb cwestiynau. Bydd mynychu’r gweithdy yn helpu’ch Cyngor i ddeall yn well sut y delir â cheisiadau cynllunio a sut y gallwch chi ddylanwadu ar benderfyniadau.

Gallwn gynnig dau le am ddim i bob cyngor cymuned a thref (efallai bydd mwy o leoedd ar gael, yn ddibynnol ar y nifer).

Mae’r gweithdy hwn yn un mewn rhaglen o ddigwyddiadau ledled Cymru i’w cynnal ymhob un o’r 25 ardal awdurdod cynllunio, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu os ydych yn cael trafferth i archebu ar-lein, ebostiwch Angela Williams yn hannah@planningaidwales.org.uk neu ffoniwch hi ar 029 2062 5004.

Date and Time

Location

The Council Chambers

Isle Of Anglesey County Council

Llangefni

LL77 7TW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved