Free

It is never too early to prepare for a successful exit - Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Village Hotel Cardiff

29 Pendwyallt Road

Cardiff

CF14 7EF

United Kingdom

View Map

Event description
Experts from Baldwins and Social Business Wales will provide guidance on the most important aspects of ownership succession.

About this Event

Join our free seminar where experts from Baldwins and Social Business Wales will provide guidance on some of the most important aspects of ownership succession.

It is never too early to prepare for a successful exit

Every business owner needs to prepare for succession regardless of age - whether you wish to explore other opportunities or retire, your decision to exit will come at some stage. The earlier you start preparations, the easier the final process is, and there can also be business benefits in the meantime.

The seminar will aim to help you answer these questions or at least think about what you want to do next.

 • The key issues around ownership succession
 • What should an owner think about?
 • Preparation and enhancing value
 • Ownership options for managers and employees
 • Tax and finance
 • Managing the process and getting help

Spaces are limited so please book early.

Tea, coffee and bacon rolls will be served.

Bydd arbenigwyr o Baldwins a Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu arweiniad ar agweddau pwysicaf olyniaeth perchnogaeth.

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ymunwch â'n seminar am ddim lle bydd arbenigwyr o Baldwins a Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu arweiniad ar rai o agweddau pwysicaf olyniaeth perchnogaeth.

Nid yw byth yn rhy gynnar i baratoi ar gyfer gadael eich busnes mewn modd llwyddiannus.

Mae angen i bob perchennog busnes baratoi ar gyfer olyniaeth waeth beth fo'i oedran – p'un a ydych am archwilio cyfleoedd eraill neu ymddeol, bydd eich penderfyniad i adael yn dod ar ryw adeg. Po gynharaf y byddwch yn dechrau'r paratoadau, yr hawsaf y bydd y broses derfynol, a gall fod buddion busnes yn y cyfamser hefyd.

Bydd y seminar yn ceisio eich helpu i ateb y cwestiynau hyn neu o leiaf feddwl am yr hyn yr ydych am ei wneud nesaf.

 • Y materion allweddol sy'n ymwneud ag olyniaeth perchnogaeth
 • Beth y dylai perchennog feddwl amdano?
 • Paratoi a gwella gwerth
 • Opsiynau o ran perchnogaeth ar gyfer rheolwyr a gweithwyr
 • Treth a chyllid
 • Rheoli'r broses a chael help

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael felly archebwch yn gynnar.

Bydd te, coffi a rholiau cig moch yn cael eu gweini.

Share with friends

Date and Time

Location

Village Hotel Cardiff

29 Pendwyallt Road

Cardiff

CF14 7EF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved