Ìtheamaid is Òlamaid: Biadh is deoch ann an òrain Ghàidhlig

Ìtheamaid is Òlamaid: Biadh is deoch ann an òrain Ghàidhlig

Actions and Detail Panel

£5 – £38

Date and time

Location

Achmore Village Hall

6 Forestry Houses

Achmore

IV53 8UN

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Ìtheamaid is Òlamaid: Biadh is deoch ann an òrain Ghàidhlig

About this event

Stèidhichte air rannsachadh le Jo NicDhòmhnaill airson Bliadhna nan Sgeul 2022 a chomharrachadh, bidh Raonaid Walker agus Gillebrìde MacIllemhaoil a' toirt thugainn taghadh de dh'òrain co-cheangailte ri biadh is deoch. Bidh a' chuirm air a lìgbhrigeadh ann an Gàidhlig ach le eadar-mhìneachadh dhaibhsan a bhios ga iarraidh. Bidh drama bheag agus criomagan bìdhe ionadail ann letheach slighe.

Based on research by Jo MacDonald, singers Rachel Walker and Gillebrìde MacMillan will bring audience the stories behind food and drink in a selection of Gaelic songs. A fascinating take on Scotland's Year of Stories, this event will be in Gaelic but translation will be available and the interval will feature some produce from the area and a local dram.