Free

Join Us For The Launch of Carmarthenshire Is Kind Compassionate Communities...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Llanarthne

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sgroliwch i lawr ar gyfer Cymru

Spice Innovations have been working with Carmarthenshire Council since 2012 to grow one of the largest Time Credit programmes in the UK. Join us at the National Botanic Gardens on the 31st March to learn more about our work with Carmarthenshire's Integrated Service and also to hear about our exciting new project 'Carmarthenshire is Kind'. Please share the attached posters with colleagues and community members. There will be free transportation available on certain routes to enable as many as possible to join the fun and celebrate the county’s greatest asset – its people.

Nicholas McGaughey, who has starred in Pobl y Cwm and more recently appeared in the Harry Potter spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them, will lead the day which will be full of free activities, live performances, choirs and taster sessions in arts and crafts, dancing, Nordic walking and lots more.

Steve Huxton, Network Co-ordinator – Ageing Well in Wales, and Chris Jones, Deputy Chief Medical Officer, will also be presenting alongside inspirational local groups and Spice officers will also be on hand to talk about their innovative Social Prescribing work with the Llanelli GP Cluster.

At Spice, we have known for a little while that earning and spending Time Credits makes people feel good about themselves, and their role in the community. Find out more about how you could get involved and share your time and kindness in Carmarthenshire.

Please note you can not book transport via Eventbrite, if you require free transport to the event please contact Jess O'Donnell 07397890429 who will be happy to help!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mae Spice Innovations wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Sir Gâr ers 2012, i dyfu un o’r rhaglenni Credydau Amser mwyaf yn y DU. Ymunwch â ni yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol ar yr 31ain o Fawrth, i ddysgu mwy am ein gwaith gyda Gwasanaeth Integredig Sir Gaerfyrddin, a hefyd i glywed am ein prosiect newydd cyffrous, ‘Mae Sir Gâr yn Garedig’. Rhannwch y posteri sy’n amgaeëdig gyda’ch cydweithwyr ac aelodau o’r gymuned, ac fe fydd cludiant am ddim ar gael, ar lwybrau penodol, i alluogi cymaint o bobl ag sy’n bosib i ymuno yn yr hwyl a dathlu ased mwyaf y sir - ei phobl.

Nicholas McGaughey, a arferai serennu yn Pobol y Cwm ac, yn fwy diweddar, a ymddangosodd yn ffilm ddeilliedig Harry Potter, sef ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’, fydd yn arwain y dydd, a fydd yn llawn gweithgareddau am ddim, perfformiadau byw, corau a sesiynau blas ar gelf a chrefft, cerdded Nordig a llawer mwy.

Hefyd, fe fydd Steve Huxton, Cydlynydd Rhwydweithiau – Heneiddio’n Dda yng Nghymru, a Chris Jones, Dirprwy Prif Swyddog Meddygol, yn cyflwyno ochr yn ochr â grwpiau lleol ysbrydoledig, ac fe fydd swyddogion Spice wrth law i siarad am eu gwaith Rhagnodi Cymdeithasol arloesol gyda chlwstwr MT Llanelli.

Yn Spice, rydym ni wedi bod yn ymwybodol ers tro bod ennill a gwario Credydau Amser yn gwneud i bobl deimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain, a’u rôl yn y gymuned. Gallwch ddarganfod mwy am sut allwch chi gyfranogi a rhannu eich amser a’ch caredigrwydd yn Sir Gaerfyrddin.

Noder Nid gallwch chi archebu trafnidiaeth drwy Eventbrite, os oes angen cludiant am ddim i'r digwyddiad, cysylltwch â 07397890429 O'Donnell Jess a fydd yn hapus i helpu!

#PositiveAgeing #ItsOurTime #CarmsIsKind


Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Llanarthne

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved