Jubileumsseminarier Score 30 år - Brutet förvaltningskontrakt

Jubileumsseminarier Score 30 år - Brutet förvaltningskontrakt

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Datum och tid

Plats

Score

Frescativägen 14 A

Stockholm University

Sweden

Se karta

Välkommen att fira att Score fyller 30 år!

Eventdetaljer

År 2022 firar Score 30 år med en serie bokseminarier. Torsdag 15 september kl. 15.00 presenterar Göran Sundström, professor i statsvetenskap, boken Brutet förvaltningskontrakt. Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning. Maria Grafström, docent i företagsekonomi och Joakim Molander, utvärderingschef på IDEA är kommentatorer. Efter seminariet, som slutar runt 16.30, bjuder Score på förfriskningar och musik!

Brutet förvaltningskontrakt. Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning

Göran Sundström

När Alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 initierade den vad som har beskrivits som den största biståndspolitiska reformen någonsin. Reformen kom att kallas resultatagendan och innebar att biståndets resultat skulle placeras i centrum för svensk bistånds­verksamhet. Tämligen snart uppstod det emeller­tid konflikter mellan den politiska ledningen och förvaltningen, där förtroendet mellan de båda sjönk betänkligt.

I Sverige är det ovanligt att relationerna mellan en politisk ledning och dess underordnade förvaltning utvecklas på det sätt som det gjorde. Vad var det egentligen den politiska ledningen gjorde som föranledde de förändrade relationerna? Och vilka blev kon­sekvenserna? Om dessa frågor handlar denna bok.

Brutet förvaltningskontrakt är avsedd att användas inom universitet och högskolor, särskilt i kurser som diskuterar hur politiker i moderna demokratier styr, och kan styra, förvaltningen.

Jubileumsseminarier Score 30 år - Brutet förvaltningskontrakt bild

Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och knuten till Score.

Seminariet hålls på svenska.

Anmälan krävs! Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Frågor om evenemanget? Välkommen att kontakta info@score.su.se

Läs mer på Score

Dela det här eventet med dina vänner