Free

Just societies: health equity and dignified lives

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Haydn Ellis Building

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Event description
Wales for Africa Health Links Network's Annual Tony Jewell Lecture

About this Event

Wales for Africa Health Link Networks and Hub Cymru Africa are pleased to invite you to the first Tony Jewell Annual Lecture. This year the lecture will be given by

Professor Sir Michael G. Marmot MBBS, MPH, PhD, FRCP, FFPHM, FMedSci, FBA

He will be speaking on Just societies: health equity and dignified lives’. Sharing the learning of the recent PAHO Equity Commission report.

Guests can arrive from 5pm to the Haydn Ellis building, where the lecture will begin at 6pm.

Professor Sir Michael Marmot is Professor of Epidemiology at University College London, Director of the UCL Institute of Health Equity, and Past President of the World Medical Association.

He is the author of The Health Gap: the challenge of an unequal world (Bloomsbury: 2015) and Status Syndrome: how your place on the social gradient directly affects your health (Bloomsbury: 2004). Professor Marmot holds the Harvard Lown Professorship for 2014-2017 and is the recipient of the Prince Mahidol Award for Public Health 2015. He has been awarded honorary doctorates from 18 universities.

Professor Marmot has led research groups on health inequalities for over 40 years. He chairs the Commission on Equity and Health Inequalities in the Americas, set up in 2015 by the World Health Organizations’ Pan-American Health Organization (PAHO/ WHO). He was Chair of the Commission on Social Determinants of Health (CSDH), which was set up by the World Health Organization in 2005, and produced the report entitled: ‘Closing the Gap in a Generation’ in August 2008.

------------------------------------------------------------------------------------------------Mae'n bleser gan Rwydweithiau Cyswllt Iechyd Cymru dros Affrica a Hub Cymru Affrica eich gwahodd i’r gyntaf o Ddarlithoedd Blynyddol Tony Jewell. Eleni traddodir y ddarlith gan

Yr Athro Syr Michael G. Marmot MBBS, MPH, PhD, FRCP, FFPHM, FMedSci, FBA

Bydd yn siarad am ‘Gymdeithasau Cyfiawn: cyfiawnder iechyd a bywydau ag urddas'. Bydd yn rhannu’r hyn a ddysgwyd o adroddiad diweddar Comisiwn Cyfiawnder PAHO.

Gall gwesteion gyrraedd adeilad Haydn Ellis o 5pm ymlaen, a bydd y ddarlith yn cychwyn am 6pm.

Mae'r Athro Syr Michael Marmot yn Athro Epidemioleg yng Ngholeg Prifysgol Llundain, Cyfarwyddwr Sefydliad Cyfiawnder Iechyd UCL, a Chyn-lywydd Cymdeithas Feddygol y Byd.

Ef yw awdur: The Health Gap: yr her sydd ynghlwm mewn byd anghyfartal (Bloomsbury: 2015) a Status Syndrome: sut mae eich lle ar y raddfa gymdeithasol yn effeithio'n uniongyrchol ar eich iechyd (Bloomsbury: 2004). Yr Athro Marmot oedd deilydd Proffesoriaeth Harvard Lown ar gyfer 2014-2017 a derbyniodd Wobr y Tywysog Mahidol am Iechyd Cyhoeddus yn 2015. Mae wedi derbyn doethuriaeth er anrhydedd gan 18 prifysgol.

Mae'r Athro Marmot wedi arwain grwpiau ymchwil ar anghydraddoldeb iechyd ers dros 40 mlynedd. Mae'n cadeirio'r Comisiwn ar Gyfiawnder ac Anghydraddoldeb Iechyd yng ngwledydd America, a sefydlwyd yn 2015 gan Fudiad Iechyd Traws-America Sefydliad Iechyd y Byd (PAHO/WHO). Roedd yn Gadeirydd y Comisiwn ar Benderfynyddion Cymdeithasol Iechyd (CSDH), a sefydlwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd yn 2005, a lluniodd adroddiad yn dwyn y teitl: ‘Closing the Gap in a Generation’ yn Awst 2008.

Share with friends

Date and Time

Location

Haydn Ellis Building

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved