Keeping Chickens in Winter Course / Cwrs Cadw Ieir Trwy'r Gaeaf

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Keeping Chickens Through the Winter Course

Keeping chickens through the winter can be tricky.

This course is suited for anyone who would like to know more about looking after your hens through the cold winter months. Learn how to keep chickens safe from predators during the winter, feeding and watering throughout the winter, moulting during the autumn and winter, preparing the house and run for winter, egg-laying through the winter and how to keep your chickens safe and well if going away for Christmas.

Booking is essential. 10am-2pm. £35 (£32 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered by the Garden’s Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Cwrs Cadw Ieir Trwy'r Gaeaf

Gall cadw ieir trwy'r gaeaf fod yn anodd.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un a hoffai wybod am edrych ar ôl ieir trwy fisoedd oer y gaeaf. Dysgwch sut i gadw ieir yn ddiogel rhag ysglyfaethwyr yn ystod y gaeaf, bwydo a dyfrio trwy gydol y gaeaf, y cyfnod bwrw yn ystod yr hydref a’r gaeaf, paratoi’r tŷ a’r ardal allanol ar gyfer y gaeaf, dodwy wyau trwy’r gaeaf a sut i gadw’ch ieir yn ddiogel ac yn iach os ydych yn mynd i ffwrdd am y Nadolig.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn ddda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved