Sales Ended

Keeping People Safe Online Anglesey / Cadw pobl yn ddiogel Ar-lein Sir Fon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llyfrgell Llangefni Library

20 Bridge Street

Llangefni

Sir Fon LL777PN

Event description

Description

Keeping People Safe Online

Do you work or volunteer with clients who have digital support needs? This course will help you to confidently support others to safely get online and stay online.

As more and more services become digital by default it is essential we know how to support our clients/service users/ customers to get online.

The training is free to attend but you must book your place as we have limited spaces available.

Who is this training session for?

This session is open to anyone working or volunteering with people who need support to access digital services.

This session will cover:

• Sharing Online safety basics

• Supporting clients to overcome their fear of going online

• Privacy and the internet

• Online safety for lifeCadw pobl yn ddiogel Ar-lein

Ydych chi’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda chleientiaid sydd ganddynt anghenion cefnogi digidol? Fyddech chi’n hoffi dysgu ffyrdd syml i integreiddio cefnogaeth i gynhwysiad digidol o fewn eich gwaith?

Wrth i fwy a mwy o wasanaethau fynd yn ddigidol, mae’n allweddol ein bod yn gwybod sut i gefnogi cleientiaid/defnyddwyr/cwsmeriaid i fynd ar lein.

At bwy y mae’r sesiwn wedi’i anelu:

Mae’r sesiwn yn agored i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phobl sydd angen cefnogaeth i gael mynediad i wasanaethau digidol.

Mae’r sesiwn yn agored i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phobl sydd angen cefnogaeth i gael mynediad i wasanaethau digidol.

Bydd y sesiwn yn cynnwys:

  • Rhannu arferion diogel ar lein

  • Cefnogi cleientiaid I oresgyn ofnau o fynd ar lein

  • Preifatrwydd a’r rhyngrwyd

  • Diogelwch ar lein am byth

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions? Please contact:

Helen Evans: helen.evans@wales.coop
Deian ap Rhisiart Deian.apRhisiart@wales.coop

Gallwch gysylltu â

Helen Evans: helen.evans@wales.coop
Deian apRhisiart Deian.apRhisiart@wales.coop

Is there a cost to attend this event?

There is no charge for this training. However, if you are unable to attend you must cancel your place by contacting us. If you fail to cancel your place and do not attend we will charge your organisation £25.00 for non-attendance.

Ni does ffi am yr hyfforddiant hwn. Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, bydd rhaid i chi ganslo eich lle drwy gysylltu a ni. Os na fyddwch yn canslo eich lle, byddwn yn codi ffi o £25 i’ch sefydliad am beidio a mynychu.

Do I need to bring a laptop or tablet?

We'll have kit available for you. If you want to bring your own tablet or laptop that's fine as well.

A ddylwn i ddod a gliniadur neu dabled?

Bydd gennym offer i chi ddefnyddio, ond mae croeso i chi ddod a tabled neu liniadur eich hun.
Share with friends

Date and Time

Location

Llyfrgell Llangefni Library

20 Bridge Street

Llangefni

Sir Fon LL777PN

Save This Event

Event Saved