Free

KEY TO SUCCESS AFTER BREXIT- The Second Educational Conference - Training f...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conor Lecture Theatre, Ulster University Belfast Campus

Conor Lecture Theatre Ulster University

25-51 York Street

Belfast

BT15 1ED

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SECOND EDUCATIONAL CONFERENCE- KEY TO SUCCESS AFTER BREXIT ( Training for Bulgarian Teachers abroad)

Асоциация “ Българска култура и образование” Ви кани на Обучение за преподаватели от българските училища в чужбина с любезното съдействие на Engineers Ireland и домакинството на Ulster Universit- Belfast.

Съорганизатори на обучението:

-Пловдивски Университет “ Паисий Хилендарски”

-УС на Асоциация на българските училища в чужбина.

-МОН ( waiting confirmation)

Обучението е част от Втората образователна конференция и ще бъде осъществено със съдействието на Пловдивски Университет “ Паисий Хилендарски”-Педагогически факултет, гр. Пловдив, Република България и Асоциацията на българските училища в чужбина ( АБУЧ) и сертифициран от ПУ.

Темата на обучението е : “Педагогическа и семейна подкрепа за развитие на езиковите компетентности".

Преподаватели: доц. д-р Елена Събева, проф. дпн Румяна Танкова (Фани Бойкова, Петя Русинова)

Програма на образователните сесии може да откриете по-долу в това описание. Организаторите си запазват правото за промени.

За да получите Сертификат от Пловдивски Университет “ Паисий Хилендарски” е необходимо да попълните данните си в допълнителен формуляр, който ще Ви бъде изпратен по имейл при заявка до vstefanova76@gmail.com . Моля, върнете попълнения формуляр не по-късно от 10 февруари 2019, за да сме сигурни, че ще получите Сертификата си след обучението.

Location

Conor Lecture Theatre, Ulster University Belfast Campus


You are cordially invited to attend the Association of Bulgarian Culture and Education's (ABCE) Second Education Conference, in association with Engineers Ireland, hosted by Ulster University. The educational training will be provided by Prof. Dr.p.s. Rumyana Tankova from University of Plovdiv “Paisii Hilendarski“-Peadagogical faculty .

Venue

The Conor Lecture Theatre/ Belfast Campus, Ulster University – 22 February 2019 from 4.30 pm and on 23 February 2019 from 9.30 am.

Trip around Belfast is planned for Sunday 24th February 2019 from 10 am. Meeting point: Jury’s Inn, Belfast.

Overview

The Conference will endeavour to provide information on education post BREXIT. This Conference will provide details of the funding and curriculum for Ethnic Minority Schools abroad, the implication of BREXIT for Education and the types of Careers in demand in Northern Ireland specifically tailored for the Eastern European ethnic minority community.

ABCE's Second Educational conference will be held in association with Engineers Ireland and hosted in Ulster Universitiy's Belfast Campus York Street Belfast on 22 February 2019 in the Conor Lecture Theatre from 4.30 pm and Training for Bulgarian teachers abroad is on 23 February from 9.30am.

Special guests from different Educational organisations from Northern Ireland and Bulgaria, and representatives from Bulgarian Schools and other Ethnic Minority schools abroad from all over the Globe will attend.

Български език/ Bulgarian

Конференцията ще предостави информация за образованието след BREXIT. Тази конференция ще предостави подробности за финансирането и учебния план за Българските училищата в чужбина и други организации свързани с етнически малцинства ,последиците от BREXIT за образованието, видовете кариери, търсени в Северна Ирландия, специално приспособени за източноевропейската етническа общност. Втората образователна конференция на ABCE ще се проведе съвместно с "Инженери за Ирландия" и домакин ще бъде Северноирландски университет- Белфаст ( Ulster University, Belfast) на 22 февруари 2019 г. в Conor Lecture Theatre от 16.30 часа. Ще присъстват специални гости от различни образователни организации от Северна Ирландия и България, както и представители на български училища в чужбина и други училища от етническите малцинства в Северна Ирландия.

Руский язык/ Russian

Конференция будет стремиться предоставить информацию об образовании после BREXIT. Эта конференция предоставит подробную информацию о финансировании и учебных программах для Болгарских школ и этнических меньшинств за рубежом, значении BREXIT для образования, типах профессий, востребованных в Северной Ирландии, специально разработанных для сообщества этнических меньшинств Восточной Европы. Вторая образовательная конференция.

ABCE будет проводиться совместно с «Инженерами Ирландии» и будет проходить в Белфастском кампусе Университета Ольстера в Белфасте 22 февраля 2019 года в Лекционном театре Конор с 16:30. Обучение болгарской учителей -23 февраля с 9:00. Обучение проводится на болгарском языке.

В ней примут участие специальные гости из различных образовательных организаций из Северной Ирландии и Болгарии, а также представители болгарских школ зарубежом со всего мира и других школ этнических меньшинств Северной Ирландии.


Różnorodność poprzez edukację jest kluczem do sukcesu / Polish

Konferencja postara się przekazać informacje na temat edukacji po BREXICIE. Konferencja ta będzie zawierała szczegóły dotyczące finansowania i programów nauczania w szkołach mniejszości etnicznych, implikację spowodowane przez BREXIT dla edukacji, jakże informacje na temat karier pożądanych w Irlandii Północnej specjalnie dostosowanych do mniejszości etnicznej w Europie Wschodniej.

Jest to druga konferencja edukacyjna organizowana przez ABCE (Association Bulgarian Culture & Education) odbędzie się we współpracy z Inżynierowie Irlandii (Engineers Ireland) i odbędzie się 22-giego lutego 2019 r. w Conor Lecture Thetre na Kampusie Uniwersytet Ulster (Ulster University) w Belfastcie, o godzinie 16:30 (York Street, Belfast Campus, Ulster University, Belfast).

Będą uczestniczyć w nim specjalni goście z różnych organizacji edukacyjnych z Irlandii Północnej i Bułgarii oraz przedstawiciele szkół bułgarskich i innych szkół mniejszości etnicznych z całego świata.


Details of event

Coffee Tea and biscuits will be provided from 9 AM..

The running order will be:-

Session 1: 9:30 am- 1pm.

Introduction and welcome

“Brain development of bilingual children“ workshop- by Ievgeniia Nikiforova

Teachers training “Peadagogical and family support for language development“-By доц. д-р Елена Събева, проф. дпн Румяна Танкова

The content of programmes and curriculum in Bulgarian Schools Abroad-discussions


1.00pm-1.30 pm lunch break

Session 2: 1.30pm - 5-00pm

Practical training for Bulgarian teachers abroad by Plovdiv Universit. ( in Bulgarian language only)

Bulgarian Ministry of Education Fundng for Schools Abroad / Association of Bulgarian Schools abroad-discussion

Closing summary and questions

Communication

The spoken language of the event will be English(for 22/02/2019) and Bulgarian (for 23/02/2019). Translation of all speakers (for 22/02/2013) will be provided into Bulgarian, Polish, and Russian.

Работният език на събитието е Английски( за 22 февруари) и български ( за 23 февруари). Превод на всички лектори (от 22/02/2019)ще бъдaт предоставени на български, полски, и руски език.

Разговорным языком будет английский. Перевод будет осуществляться на болгарском, русском, и польском.

Głównym językiem konferencji jest angielski. Wypowiedzie bedą pzetłumaczne w języki Polski, Bułgarski, i Rosyjski.


Event Photography

The University photographers document the life of the University through the year, taking photographs and video footage of people and events for use in publications, promotional materials, social media and on our website and publications of the organisations linked to this event.We value your privacy and under the terms of the Data Protection Act we are required to seek your permission to keep and use these photographs if you can be individually identified in them.

You are provided with an opportunity to opt in or out within this event application. If you have a query about this, please contact the Communications Office

T: +44(0)28 9036 6178 E: pressoffice@ulster.ac.uk


Refreshments

  • Complimentary tea, coffee, water and juice will be provided
Share with friends

Date and Time

Location

Conor Lecture Theatre, Ulster University Belfast Campus

Conor Lecture Theatre Ulster University

25-51 York Street

Belfast

BT15 1ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved