Kings, Presidents, & Spies: Assassinations Past & Present

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cinema & Co.

17 Castle Street

Swansea

SA1 1JF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Join us for an interactive talk, quiz and readings as we investigate secrecy and the use of assassination from Medieval to modern times. We’ll also consider the methods deployed by assassins past and present, including red hot pokers and poisoned toothpaste!

Led by: Dr Luca Trenta, Dr Eoin Price and Dr Roberta Magnani
In partnership with: Cinema and Co.
Audience: 16+

This event is part of the Being Human Festival, the UK’s only national festival of the humanities, taking place 14–23 November. Led by the School of Advanced Study, University of London, in partnership with the Arts & Humanities Research Council and the British Academy. For further information please see www.beinghumanfestival.org.

*As Being Human festival events are free, not everyone who asks for tickets comes to our events. To make sure we have a full house we allocate more tickets than there are seats. Admission is on a first come, first served basis, so please arrive in good time for the start of the event.


Swansea hub programme: http://bit.ly/being-human-swansea-2019


Ymunwch â ni am sgwrs ryngweithiol, cwis a darlleniadau wrth i ni archwilio cyfrinachedd a'r defnydd o lofruddieth o'r canoloesoedd i'r presennol. Byddwn hefyd yn astudio dulliau a ddefnyddiwyd gan lofruddion yn y gorffennol a'r presennol, gan gynnwys proceri chwilboeth a phast dannedd wedi'i wenwyno!

Dan arweiniad: Dr Luca Trenta, Dr Eoin Price a Dr Roberta Magnani
Mewn partneriaeth ag: Cinema & Co
Cynulleidfa: 16+


Mae’r digwyddiad yn rhan o ŵyl Bod yn Ddynol, sef yr unig ŵyl genedlaethol ym maes y Dyniaethau yn y DU, a gynhelir rhwng 14 a 23 Tachwedd. Fe’i harweinir gan yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.beinghumanfestival.org.

*Gan fod digwyddiadau Gŵyl Bod yn Ddynol am ddim, nid yw pawb sy’n gofyn am docynnau’n dod i’n digwyddiadau. I sicrhau bod gennym leoliad llawn, rydym yn dyrannu mwy o docynnau na’r seddau sydd ar gael. Mae mynediad ar sail y cyntaf i’r felin, felly dylech gyrraedd mewn da bryd cyn dechrau’r digwyddiad.


Rhaglen hwb Abertawe: http://bit.ly/gwyl-dyniaethau-abertawe-2019

Image: The Assassination of Thomas Becket (Public Domain)

Date and Time

Location

Cinema & Co.

17 Castle Street

Swansea

SA1 1JF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved