Free

Knock Down the House - Screening and Panel Debate/ Ffilm a Trafodaeth Panel

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

James Callaghan Lecture Theatre

Swansea Univeristy

Singleton Park Campus

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description
Join us for a screening of the award winning Knock Down the House followed by a panel discussion at Swansea University

About this Event

The Bevan Foundation and the Morgan Academy are delighted to host a screening of Rachel Lears' award winning, Knock Down the House, at Swansea University this January. The film follows the journey of four courageous women as they take on powerful incumbents in the 2018 US midterm elections. With support from Doc Society, a panel discussion will follow the screening discussing some of the key themes to emerge from the film.

Panel Members will include:

Sian James - former MP for Swansea East

Professor Elwen Evans QC - Head of School, The Hillary Rodham Clinton School of Law, Swansea University

Cllr Mary Sherwood

Grace Hannaford - President, Swansea University, Student Union

A synopsis of the film and the trailer are available below.

Four exceptional women mount grassroots campaigns against powerful incumbents in Knock Down the House, an inspiring look at the 2018 midterm elections that tipped the balance of power. When tragedy struck her family in the middle of the financial crisis, Bronx-born Alexandria Ocasio-Cortez had to work double shifts as a bartender to save her home from foreclosure. After losing a loved one to a preventable medical condition, Amy Vilela didn’t know what to do with the anger she felt about America’s broken health care system. Cori Bush, a registered nurse and pastor, was drawn to the streets when the police shooting of an unarmed black man brought protests and tanks into her neighbourhood. A coal miner’s daughter, Paula Jean Swearengin was fed up with watching her friends and family suffer from the environmental effects of the coal industry.

Mae Sefydliad Bevan ac Academi Morgan yn falch i gyflwyno ffilm arbennig Rachel Lears’, Knock Down the House ym Mhrifysgol Abertawe mis Ionawr yma. Mae’r ffilm yn dilyn siwrnai pedair dynes dewr wrth iddynt herio deiliaid pwerus yn etholiadau midterm yr UDA yn 2018. Gyda chefnogaeth wrth Doc Society, fe fydd trafodaeth panel yn dilyn y ffilm yn ystyried rhai o’r prif themâu sydd yn codi.

Bydd aelodau o'r panel yn cynwys:

Sian James - former MP for Swansea East

Professor Elwen Evans QC - Pennaeth, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe

Cllr Mary Sherwood

Grace Hannaford - Pennaeth, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Mae synapsis o’r ffilm a rhagflas ar gael isod.

Mae pedair dynes dewr yn lawnsio ymgyrchoedd llawr gwlad yn erbyn deiliaid pwerus yn Knock Down the House, golwg ysbrydoledig ar etholiadau midterm 2018 a newidiodd y drefn etholiadol yn y UDA. Pan gafodd ei theulu eu heffeithio gan drasiedi yn ganol yr argyfwng ariannol, fe roedd rhaid i Alexandria Ocasio-Cortez weithio shifftiau dwbl fel gweinyddes yn y Bronx i achub ei chartref rhag cael ei ailfeddianu. Ar ôl colli aelod o’r teulu i gyflwr meddygol a ellid ei drin, doedd Amy Vilela ddim yn gwybod beth i wneud a’r dicter roedd hi’n teimlo tuag at system gofal iechyd toredig America. Cafodd Cori Bush, nyrs cofrestredig a gweinidog ei denu i’r strydoedd wrth i brotestwyr a thanciau ymddangos yn ei chymuned wedi i’r heddlu saethu dyn du heb arf. Roedd merch glöwr, Paula Jean Swearengin wedi cael llond bol o wylio ei ffrindiau a’i theulu yn dioddef o effeithiau amgylcheddol y diwydiant glo.

Share with friends

Date and Time

Location

James Callaghan Lecture Theatre

Swansea Univeristy

Singleton Park Campus

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved