Multiple Dates

Koksultacje z psychoterapeutą - Mirek Błoniarz

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Holyrood Business Park

146 Duddingston Road West

Edinburgh

EH16 4AP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

W ramach projektu "Oswoić Depresję" zapraszam do skorzystania z BEZPŁATNYCH 30 minutowych konsultacji psychoterapeutycznych z certyfikowanym psychoteraopeutą w podejściu integratywnym.

Jeśli zastanawiasz się czy psychoterapia może Ci poimóc, nie wiesz jak to działa - zapraszam.

O mnie:

W 2003 roku ukończyłem studia o specjalizacji resocjalizacja i profilaktyka społeczna (Akademia Świętokrzyska). Już na początku studiów zacząłem pracować zawodowo i wolontaryjnie z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Przez 7 lat związany byłem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych WARIANT w Kielcach, którego byłem założycielem i wiceprezesem. Przez 4 lata kierowałem placówką służby zdrowia - Poradnią Leczenia Uzależnień. W 2006 roku zakończyłem etap specjalizacji zawodowej i posiadam uprawnienia specjalisty terapii uzależnień. Przez 3 lata byłem nauczycielem akademickim w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach, gdzie prowadziłem zajęcia na kierunkach pedagogicznych.
Od 2006 roku mieszkam i pracuję w Edynburgu.
Jestem współzałożycielem Centrum Rozwoju, Terapii i Wsparcia FENIKS w Edynburgu (Feniks Counselling, Personal Development And Support Services Ltd), z którą to organizacją współpracowałem jako psychoterapeuta w latach 2007-2013. Przez 5 lat pełniłem też w FENIKSIE funkcję dyrektora.

Jestem także dyrektorem w organizacji Azimuth. Advice & Education w Glasgow.

W latach 2009 - 2016 kształciłem się w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie – akredytowanym przez European Association for Psychotherapy – gdzie ukończyłem 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej (rocznik 2010). Przez 3 lata uczestniczyłem w szkoleniu certyfikacyjnym PROFI poddając swoją pracę systematycznej superwizji.

W grudniu 2016 roku otrzymałem Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

W ramach przygotowań do zawodu psychoterapeuty ukończyłem wiele szkoleń i warsztatów w tym m.in.:

  • Specjalistyczne szkolenie zawodowe w dziedzinie uzależnień w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień
  • Diagnoza Kliniczna DSM-IV-TR
  • Integratywna psychoterapia depresji
  • Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych
  • Hipnoza w psychoterapii i medycynie - kurs podstawowy i zaawansowany
  • Psychosomatoterapia
  • Psychoterapia par i małżeństw
  • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia
  • Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z orientacją homo i biseksualną

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej,będącego członkiem European Association for Psychotherapy oraz Polskiej Federacji Psychoterapii oraz członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.

Uczestnictwo w konsultacjach jest bezpłatne.

Location

Holyrood Business Park

146 Duddingston Road West

Edinburgh

EH16 4AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved