Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Litteraturhuset

29 Wergelandsveien

0167 Oslo

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Et Kunnskapsparlament samler praktikere, politikkutformere, forskere og beslutningstakere til diskusjon om hvordan de hver for seg og sammen på ulike måter kan styrke utdanningsfeltet. Målet med arrangementet er å diskutere tema av generell interesse for aktører i utdanningssektoren.

Årets Kunnskapsparlament drøfter spørsmålet “Hvem er lærerutdanneren?”. Lærerutdanningen har lenge vært utsatt for kritikk. Mens forskere beskriver den som fragmentert, klager studenter, skoleledere og politikere over at utdanningen er for lite relevant for skolens hverdag. Bør det defineres tydeligere hva samfunnet forventer av de som utdanner lærere og hvilke kompetanser de skal ha? Er det et problem for profesjonen at mange av de som utdanner lærere ikke oppfatter seg som lærerutdannere – eller kan dette nettopp være en styrke?


Share with friends

Date and Time

Location

Litteraturhuset

29 Wergelandsveien

0167 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved