Free

Kurs: Samlingsforvaltning for liten og for stor

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Kristian Augusts gate 23

0164 Sentrum

Norway

View Map

Event description

Description

Fredag 7. juni 2019

Kurset er kun for ansatte i institusjoner som inngår i Nasjonalmuseets nettverk.

Vi ser på ulike metoder og praksiser ved samlingsforvaltningsarbeid. Utfordringer rundt arbeidet med CMS og digitalisering og tilgjengeliggjøring av samling på nett.

Få innblikk i andres arbeidshverdag gjennom diskusjoner, inspirasjon, gamle og nye praksiser og kanskje også nytt kollegafelleskap.Vi tar sikte på å hente inn relevante problemstillinger/caser fra deltagere, og legger kurset opp rundt disse.

Fagmedarbeidere fra Samlingsforvaltningsavdelingen ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design deler fra sine erfaringer med forvaltning og digitalisering av samlingen.

Vi legger opp til et kurs hvor ansatte i små og store kunstinstitusjoner kan trekke lærdom av hverandre og dele av egne erfaringer.

For å legge tilrette for en dialogisk form, begrenses kurset til 25 plasser. Kurset er gratis, men deltagere må dekke reise og opphold.

Sted: Kristian Augustsgate 23, Oslo

09:00 Kaffe

09:30 Velkommen og introduksjon til kurset

Casediskusjoner etter innspill fra deltagere. Hands-on.

12:00 Lunsj

13:00 Forts. casediskusjoner

15.30 Avslutning

Illustrasjonsfoto: Haakon Thue Lie

Spørsmål?

Kontakt Per Odd Bakke

per.odd.bakke@nasjonalmuseet.no

Share with friends

Date and Time

Location

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Kristian Augusts gate 23

0164 Sentrum

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved