KVALITET/KVANTITET
Free
KVALITET/KVANTITET

KVALITET/KVANTITET

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Dunkers Kulturhus

Kungsgatan 11

Helsingborg

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Kommunernas önskan att bygga en attraktiv och estetiskt tilltalande stad sätts många gånger på prov av byggherrarnas vinstintresse. Än mer kompliceras detta av att det i stora delar av landet råder bostadsbrist. Önskan att bygga snabbt och billigt gör att kvaliteten åsidosätts. Kortsiktiga prioriteringar vinner över de mer långsiktiga perspektiven.

Ett av fyra seminarier arrangerade av Form/Design Center med stöd av Kultur Skåne. Vad händer i Skåne, hur kan vi tillsammans bidra till en bra livsmiljö och hur kan vi ta tillvara kunskaper och engagemang från praktiker, forskare och de som bor och verkar i vår region?

I samtalet under förmiddagen som leds av Lars Mogensen deltar:

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och särskild utredare för Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Ingar Brinck, professor i Teoretisk filosofi vid Lunds Universitet med inriktning bland annat på det kroppsliga tänkandet i relation till det fysiska och kulturella rummet.

Dan Hallemar, redaktör för tidskriften Arkitektur och ansvarig för ArkDes stora pågående bostadsutställning Bo.Nu.Då: Bostadsfrågor och svar under 99 år.

Monica von Schmalenzee, chefsarkitekt på White Arkitekter i Stockholm med ett stort engagemang för hur man skapar möjligheter till nya lösningar och för att bygga vackra, täta och hållbara städer.

Eftermiddagen leds av Caroline Dahl, verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium och kommer att handla om HUR och där vi i mindre grupper diskuterar kring hur vi går tillväga för att bygga för en bra livsmiljö? Vi kommer förbereda några exempel som underlag för diskussionerna men ser gärna att ni tar med projekt där ni själva är engagerade.

I SAMVERKAN MED Mistra Urban Futures, Tankesmedjan Movium, Mötesplats Social Innovation och Helsingborgs stad.

TACK TILL Centrum för fastighetsföretagande, Kommunförbundet Skåne, Skånskt bostadsnätverk, och Sveriges Arkitekter.

Dagen är kostnadsfri, men om du anmäler dig och sedan inte dyker upp tar vi ut en avgift om 300 kr.

 

 

 

 

 

 

Share with friends
Date and Time
Location

Dunkers Kulturhus

Kungsgatan 11

Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved