Sales Ended

Lat Blaylock: Inspiration for RE - into the Future

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of Wales Trinity Saint David

Townhill Campus

Swansea

SA2 0UT

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Following a very well received conference last autumn, we are pleased to invite you to register for this day of professional development and inspiration with Lat Blaylock. The conference will provide exciting and inspiring ways of tackling religion as a global phenomenon in the classroom, and of exploring the personal and inner dimensions of religion and spirituality with pupils 11-19.

Yn dilyn llwyddiant ein cynhadledd ddiwethaf, mae'n bleser i ni eich gwahodd i gofrestru ar gyfer diwrnod o ddatblygiad proffesiynol ac ysbrydoliaeth. Bydd y gynhadledd yn cynnig ffyrdd cyffrous ac ysbrydoledig o fynd i afael â chrefydd fel ffenomenon byd-eang yn yr ystafell ddosbarth, ac archwilio agweddau personol a mewnol crefydd ac ysbrydolrwydd gyda dysgwyr 11-19.

Share with friends

Date and Time

Location

University of Wales Trinity Saint David

Townhill Campus

Swansea

SA2 0UT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved