LCRI: Low Carbon Market Transitions / LCRI: Newid I Farchnad Carbon Isel

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for the LCRI Conference 2013: Low Carbon Market Transitions Diolch am gofrestru ar gyfer Cynhadledd Sefydliad Ymchwil Carbon Isel 2013: Trawsnewid i Farchnad Carbon Isel. You will receive your eTicket via email shortly.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1BB

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for the LCRI Conference 2013: Low Carbon Market Transitions Diolch am gofrestru ar gyfer Cynhadledd Sefydliad Ymchwil Carbon Isel 2013: Trawsnewid i Farchnad Carbon Isel. You will receive your eTicket via email shortly.
Event description

Description

The 2013 LCRI Conference will focus on Low Carbon Market Transitions. Looking at the work of the LCRI in the current economic climate, with speakers discussing the ways our research is having an impact upon the Welsh economy, by developing technologies and services, and creating jobs.

The conference will bring together researchers, policy makers and industry to look holistically at the low carbon agenda. It will focus on the R&D and innovation needed to deliver governmental policy objectives in Wales, the UK and internationally, together with the technological, economic and social challenges and opportunities this will involve.

This will be an opportunity to hear from each of our Projects, to learn in-depth information into our research and progress, as well as to understand the work of the larger LCRI as a whole.

Bydd Cynhadledd LCRI 2013 yn canolbwyntio ar Newid i Farchnad Carbon Isel. Edrych argwaith LCRI yn yr hinsawdd economaidd sy’n bodoli, a siaradwyr yn trafod sut mae ein hymchwil yn dylanwadu ar economi Cymru, trwy datblygu technolegau a gwasanaethau, a chreu swyddi.

Bydd y gynhadledd yn dod ag ymchwilwyr, llunwyr polisi a’r diwydiant at eu gilydd er mwyn edrych yn gyfannol ar yr agenda carbon isel.

Bydd yn canolbwyntio ar yr Ymchwil a Datblygu a’r arloesi sydd eu hangen er mwyn gweithredu amcanion polisi llywodraethol yng Nghymru, yn y DG ac yn rhyngwladol, ynghyd â’r heriau a chyfleoedd technolegol, economaidd, a chymdeithasol a fydd yn ymwneud â hyn.

Bydd cyfle i glywed gan bob un o’n Prosiectau, i gael gwybodaeth fanwl am ein hymchwil a chynnydd, yn ogystal â deall gwaith LCRI yn ehangach ac yn gyffredinol.

Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1BB

View Map

Save This Event

Event Saved