Lead Creative Schools Scheme Briefing Session (Brecon)
Sales Ended
Lead Creative Schools Scheme Briefing Session (Brecon)

Lead Creative Schools Scheme Briefing Session (Brecon)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Brecon High School

Penlan

Brecon

LD3 9SR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gwahoddiad: Rownd 3 Ysgolion Creadigol Arweiniol – sesiynau briffio ar gyfer ysgolion a phenaethiaid

Nod y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni arloesol a phwrpasol o ddysgu a gynllunnir i wella ansawdd addysgu a dysgu. Mae amdanoch chi, yr ysgol a’r heriau penodol y gallech fod yn eu hwynebu. Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn gweithio gyda chi i ddarparu’r bobl, sgiliau ac adnoddau creadigol sydd arnoch eu hangen i’ch helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

Tîm Rhanbarthol:

Arweinydd Rhanbarthol: Sophie Hadaway sophie.hadaway@celf.cymru

Swyddog Rhanbarthol: Daniel Trivedy daniel.trivedy@celf.cymru

Invitation: Lead Creative Schools Scheme Round 3 – briefing sessions for schools and head teachers

The Lead Creative Schools Scheme aims to promote new ways of working, with innovative and bespoke programmes of learning designed to improve the quality of teaching and learning. It’s about you, the school and the particular challenges that you might be facing. The Lead Creative Schools Scheme works with you to provide you with creative people, skills and resources that are needed to help you address these challenges.

Regional Team:

Regional Lead: Sophie Hadaway sophie.hadaway@arts.wales

Regional Officer: Daniel Trivedy daniel.trivedy@arts.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Brecon High School

Penlan

Brecon

LD3 9SR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved