Free

Leader Theme 1 & 2 Event: Adding Value to local identity and Facilitating p...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hafod y Hendre

Royal welsh Showground

Llanelwedd

LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Uned Cefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnal digwyddiad ar Ddydd Mercher, 21 Chwefror 2018 yn Hafod a Hendre, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-muallt. Cofrestriad 10 y.b.

Mae'r digwyddiad mewn perthynas a’r ddwy thema LEADER canlynol:

- Ychwanegu Gwerth i hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol a
- Hwyluso datblygiad cyn fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Mae'r digwyddiad wedi'i anelu'n bennaf at staff LEADER ac aelodau LAG gyda’r gallu i bedwar aelod o bob ardal fynychu (dau aelod staff a dau aelod LAG).

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan Groeso Cymru, Isadran Fwyd, Busnes Cymru a
amrywiaeth o brosiectau Thema 1 a 2 o ‘Project Directory’ LEADER.

Bydd cyfle hefyd i bob LAG gael bwrdd sy'n arddangos eu holl brosiectau LEADER o dan y rhaglen bresennol a rhoddir amser yn ystod cinio ac ar ôl i'r digwyddiad i rwydweithio.The Wales Rural Network Support Unit is hosting an event on Wednesday, 21 February 2018 at Hafod a Hendre, Royal Welsh Showground in Builth Wells. Registration at 10am.

The event is in relation to the following two LEADER themes:

- Adding Value to local identity and natural and cultural resources and
- Facilitating pre-commercial development, business partnerships and short supply chains

The event is primarily aimed at LEADER staff and LAG members and has the capacity for four members from each area to attend (two staff and two LAG members).

The day will consist of presentations from Visit Wales, Food Division, Business Wales and Theme 1 & 2 projects from the LEADER project directory.

There will also be an opportunity for each LAG to have a table showcasing all of their LEADER projects under the current programme and time will be given during lunch and after the event to network.

Share with friends

Date and Time

Location

Hafod y Hendre

Royal welsh Showground

Llanelwedd

LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved