Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Leadership and Project Management Workshop | Gweithdy Arweinyddiaeth a Rheoli Prosiectau

Prosiect GWLAD Project

Wednesday, 20 September 2017 from 09:30 to 11:30 (BST)

Leadership and Project Management Workshop | Gweithdy...

Ticket Information

Type End Quantity
Leadership and Project Management 12h 58m Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Leadership and Project Management Workshop | Gweithdy Arweinyddiaeth a Rheoli Prosiectau

Event Details


Are you looking to improve your skills and expertise as a leader and learn the tools and techniques to effectively manage projects?

Or 
Increase your potential for career progression?

Join us for an informal Leadership and Project Management workshop. 

This is a great opportunity to meet the tutor, and ask and questions about GWLAD funding and our various Leadership and Project Management courses. 

Developing skills across South West Wales:

GWLAD is an exciting and innovative project that offers up to 70% funding costs for self-employed, micro, small, medium and large third and private sector organisations across Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea.

 The Wales Institute for Work-based Learning (WIWBL) leads the project, which has been supported by the European Social Fund through the Welsh Government 

A ydych eisiau gwella eich sgiliau a'ch arbenigedd fel arweinydd a adnabod dulliau a thechnegau i reoli prosiectau yn effeithiol?
Neu
Cynyddu eich potensial am gynnydd gyrfaol?

Ymunwch â ni am weithdy anffurfiol Aweinyddiaeth a Rheoli Prosiectau.

Dyma gyfle arbennig i gwrdd â'r, a holi cwestiynau am gyllid GWLAD a'r cyrsiau amrywiol Arweinyddiaeth a Rheoli Prosiectau.

Datblygu sgiliau ar hyd De Orllewin Cymru:

Mae GWLAD yn brosiect cyffrous ac arloesol sy’n cynnig hyd at 70% o gyllid cwrs ar sefydliadau hunangyflogedig, meicro, bach, canolig a sefydliadau mawr y trydydd sector a sector breifat ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith (ACDSW) sydd yn arwain ar y prosiect, sydd wedi derbyn cymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Do you have questions about Leadership and Project Management Workshop | Gweithdy Arweinyddiaeth a Rheoli Prosiectau? Contact Prosiect GWLAD Project

Save This Event

Event Saved

When & Where


Technium 2

SA18PH Swansea
United Kingdom

Wednesday, 20 September 2017 from 09:30 to 11:30 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Prosiect GWLAD Project

Rheolwyd gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant a cefnogir gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru


Managed by the Wales Institute for Work-based Learning (WIWBL) at the University of Wales Trinty Saint Davids and supported by the European Social Fund through the Welsh Government. 

 

  Contact the Organiser
Leadership and Project Management Workshop | Gweithdy Arweinyddiaeth a Rheoli Prosiectau
Things to do in Swansea Course Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.