£0 – £20

Leading a practical volunteer group - Porthkerry Country Park

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Porthkerry Country Park

Forest Lodge

Park Road

Barry

CF62 3BY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Would you like to get involved in path maintenance?

Do you want to lead volunteers in the outdoor environment in practical tasks?

If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.

Course outline

This course will look at:-

  • all aspects of leading a group of volunteers in the outdoor environment

  • recruiting volunteers and ensuring they come back

  • Health and safety

  • choosing the right practical task

Attendees

This training session is open to individuals who are looking to work with volunteers in the outdoor environment with emphasis on path maintenance. For current members of Ramblers, the training session is free. If you are not a current member of Ramblers, the session will cost £20 per person.

Logistics

The course will start at 10.30, please arrive 15 minutes before for registration etc.

Tea and coffee will be available. You are kindly requested to bring your own lunch.

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is ample parking at the venue. Please check for public transport.

How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please contact the team on cerddwyr@ramblers.org.uk

Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact cerddwyr@ramblers.org.uk for support.

Arwain grŵp gwirfoddol ymarferol

Hoffech chi gymryd rhan mewn cynnal a chadw llwybrau?

Ydych chi am arwain gwirfoddolwyr yn yr amgylchedd awyr agored mewn tasgau ymarferol?

Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan Ramblers Cymru, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.

Amlinelliad y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar: -

• pob agwedd ar arwain grŵp o wirfoddolwyr yn yr amgylchedd awyr agored

• recriwtio gwirfoddolwyr a sicrhau eu bod yn dod yn ôl

• Iechyd a diogelwch

• dewis y dasg ymarferol gywir

Mynychwyr

Mae'r sesiwn hyfforddi hon yn agored i unigolion sy'n edrych i weithio gyda gwirfoddolwyr yn yr amgylchedd awyr agored gyda phwyslais ar gynnal a chadw llwybrau. Ar gyfer aelodau cyfredol y Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim. Os nad ydych chi'n aelod cyfredol o’r Cerddwyr, bydd y sesiwn yn costio £20 y pen.

Logisteg

Bydd y cwrs yn cychwyn am 10.30, mi fyddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cyrraedd 15 munud cyn cofrestru ac ati.

Bydd te a choffi ar gael. Gofynnir yn garedig i chi ddod â'ch cinio eich hun.

Cwestiynau Cyffredinol

Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad?

Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar cerddwyr@ramblers.org.uk

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â cerddwyr@ramblers.org.uk i gael cefnogaeth.

Share with friends

Date and Time

Location

Porthkerry Country Park

Forest Lodge

Park Road

Barry

CF62 3BY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved