Learning Disability Transformation Children's Event

Sales Have Ended

Registrations are closed
This event is happening on the 17th October 2019. If you want to come at this late stage, please email learning.disability.transformation@flintshire.gov.uk

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes, Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
This event is happening on the 17th October 2019. If you want to come at this late stage, please email learning.disability.transformation@flintshire.gov.uk
Event description
Event to launch the Learning Disability Transformation Program with a focus on Children and Young People

About this Event

The aim of this event is to raise awareness of the North Wales Learning Disability Strategy with professionals, citizens, families and carers involved with Children’s Learning Disability Services.

We aim to share best practice in supporting children to have a great start in life and achieve what matters to them.

The day will also be an opportunity for participants to share their experience around key issues for children and young people with learning disabilities and will provide networking opportunities at a regional level.

Workshops will be running throughout the day on topics such as person centred planning, support for families, ALN and integration and Assistive Technology.

Children are very much welcome at this event, however there are no crèche facilities and all children will need to be supervised.

Digwyddiad Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu yn Canolbwyntio ar Blant a Phobl Ifanc

Nod y digwyddiad hwn yw codi ymwybyddiaeth am Strategaeth Anableddau Dysgu Gogledd Cymru gyda gweithwyr proffesiynol, dinasyddion, teuluoedd a gofalwyr sy’n ymwneud â Gwasanaethau Anabledd Dysgu Plant.

Rydym yn anelu i rannu arfer gorau i gefnogi plant gael dechrau gwych mewn bywyd a chyflawni’r hyn sydd o bwys iddyn nhw.

Bydd y diwrnod hefyd yn gyfle i gyfranogwyr rannu eu profiad o amgylch materion allweddol i blant a phobl ifanc gydag anableddau dysgu ac yn darparu cyfleoedd rhwydweithio ar lefel ranbarthol.

Bydd gweithdai yn cael eu cynnal drwy’r dydd ar destunau fel cynllunio sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, cefnogaeth i deuluoedd, ADY ac integreiddio a Thechnoleg Gynorthwyol.

Mae yna groeso i blant yn y digwyddiad hwn, fodd bynnag nid oes yna gyfleusterau crèche a bydd angen goruchwylio pob plentyn.

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes, Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved