Learning for Health:  A prudent approach to well-being / Dysgu dros Iechyd: Ymagwedd ddarbodus at lesiant
Free
Learning for Health:  A prudent approach to well-being / Dysgu dros Iechyd: Ymagwedd ddarbodus at lesiant

Learning for Health: A prudent approach to well-being / Dysgu dros Iechyd:...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

University of South Wales / Prifysgol De Cymru

Newport City Campus / Campws Dinas Casnewydd

Usk Way

Newport /Casnewydd

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd y digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd y sectorau Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac Addysg, gyda'r bwriad o ddefnyddio’r arbenigedd o bob sector i ddylanwadu ar iechyd a llesiant ein poblogaeth leol. Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i gael trafodaeth ar sut y gallwn alinio’r agendâu iechyd, llesiant a dysgu gydol oes yn well, drwy weithio mewn partneriaeth yn well.

 

This event will bring together the Health, Social Care and Education sectors, with the aim of using the expertise from all sectors to influence the health and wellbeing of our local population. The event will provide an opportunity for discussion on how we can better align the health, well-being and lifelong learning agendas through improved partnership working.

Share with friends
Date and Time
Location

University of South Wales / Prifysgol De Cymru

Newport City Campus / Campws Dinas Casnewydd

Usk Way

Newport /Casnewydd

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved