Free

Led dig själv och andra i extrem osäkerhet och komplexitet

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description

Description

Vår omvärld, ibland även kallad VUCA-världen, innehåller volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Self Leaders har de senaste tio åren utrustat organisationer med förmågor och verktyg för att navigera i VUCA. Idag är dessa förmågor än mer kritiska.

Den 3 juni delar vi perspektiv och case under en interaktiv workshop riktad till beslutsfattare inom HR, Kultur och Ledarskap.

  • Hur främjar vi inre motivation hos medarbetarna?
  • Hur tränar vi upp vårt självledarskap?
  • Vilka ledarförmågor behövs stärkas i VUCA?
  • Hur skapar vi en hållbar, innovativ och lärande kultur?

Nya perspektiv från forskningen kan ge oss svaren. Motiverade medarbetare som tar ansvar och samarbetar är en av de viktigaste faktorerna för långsiktig lönsamhet i organisationer. Allt fler studier från skilda forskningsfält indikerar att externa motivationssystem tappar i kraft när det kommer till komplexa och kreativa uppgifter medan arbetet med värderingar och inre motivation blir allt viktigare.

Frågan kvarstår dock hur man från ledningens och HR:s sida kan bidra till att skapa en kultur som tar tillvara på medarbetarnas inre drivkrafter och få dem att på djupet förstå och brinna för organisationens värderingar och mål. På Self Leaders har vi specialiserat oss på att skapa kulturer där alla ser sig själva som ledare.

Därmed har vi under de senaste åren, i samarbete med våra partnerbolag, utvecklat ett antal digitala verktyg för att hjälpa ledare och medarbetare utvecklas. På riktigt.

Agenda

  • Förberedelse Digital värderings- rangordning (ca 10 min) med Self Leaders verktyg – hitta dina viktigaste personliga värderingar.
  • Teori Grundläggande förståelse för den nya motivationsforskningen och applicering i vardagen.
  • Övningar Prova på nya grepp som kan användas i ledarskapsutveckling för att stärka kulturen.
  • Tips & verktyg Få konkreta tips och verktyg med dig till vardagen och till din organisation.
Begränsat antal platser (max 2 personer från samma företag kan anmäla sig till detta event). Detta event är endast för seniora HR professionella och riktar sig emot organisationer med minst 50 anställda.
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved