Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau - DPP Para...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Future Inn Bae Caerdydd

Ffordd Hemmingway

Caerdydd

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae'r cwrs diwrnod llawn hwn wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon sy'n paratoi i addysgu neu eisiau dysgu mwy am fanyleb Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau CBAC sydd i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2019*. Bydd pob sesiwn yn edrych yn fanwl ar y fanyleb newydd gan gynnwys ei hamcanion asesu, strwythur arholi a meysydd allweddol eraill yn ogystal ag adolygu deunyddiau asesu enghreifftiol.

* Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr 16 oed ac uwch.

• Ennill dealltwriaeth o ofynion y fanyleb newydd o ran cynnwys ac asesu.

• Deall buddion y fanyleb newydd ar gyfer dysgwyr.

• Cefnogi cynllunio ar gyfer addysgu, yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau a chysylltiadau defnyddiol.

• Cyfle i rwydweithio â chydweithwyr ac arbenigwyr pwnc y fanyleb.

Byddwch hefyd yn derbyn pecyn cynhwysfawr o adnoddau y gallwch fynd gyda chi a'u rhannu â chydweithwyr.

Personél

Caiff y cwrs hwn ei arwain gan arbenigwyr pwnc sydd â phrofiad a gwybodaeth fanwl am y cynnwys. Byddant yn swyddogion pwnc, datblygwyr manylebau, arholwyr neu safonwyr gyda phrofiad helaeth yn y maes hwn.

COST Y CWRS

RHAD AC AM DDIM (gan gynnwys lluniaeth a deunyddiau'n ymwneud â'r cwrs).

  • Rydym yn disgwyl y bydd y digwyddiad hwn yn boblogaidd, felly mae lleoedd wedi'u cyfyngu i dau cynrychiolydd ar gyfer bob canolfan.

Disgwylir y byddwch yn rhaeadru unrhyw wybodaeth sy'n cael ei rhannu yn y digwyddiad hwn i gydweithwyr eraill yn eich canolfan. Er mwyn cefnogi, byddwn yn darparu gweminar gan ddefnyddio cynnwys y cwrs hwn i'r rhai ohonoch sydd ddim yn gallu bod yn bresennol. Bydd mwy o wybodaeth i'w chael am y gyfres gweminarau cyn hir.

  • Noder y bydd recordiad sain yn cael ei wneud ym mhob cyfarfod.
  • Noder nad yw man parcio'n cael ei warantu ar unrhyw safle ac mai cyfrifoldeb y cynrychiolydd yw costau parcio car. (Ewch i wefan y safle i wirio trefniadau parcio a threfniadau trafnidiaeth gyhoeddus.)

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

I danysgrifio ar gyfer diweddariadau Dysgu Iechyd a Gofal Cymru, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o'n digwyddiadau'n fuan.
Date and Time

Location

Future Inn Bae Caerdydd

Ffordd Hemmingway

Caerdydd

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved