Sales Ended

Legacy Marketing | Marchnata Cymynroddion

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institute of Fundraising Cymru, 21 Cathedral Road, Cardiff CF11 9HA

United Kingdom

Friends Who Are Going
Event description

Description

Securing your future – legacy marketing on limited budgets

Lisa Buckley, Tenovus Cancer Care, Richard Millar, Capacity Marketing for Charities

A case study on one of the most successful fundraising campaigns in the 70+ year history of Tenovus Cancer Care.

Working with Capacity Marketing for Charities over the course of three years we have developed our small local promotions into a large-scale Wales-wide legacy ask using TV, Online and Newspaper advertising.

With over £1m raised in future income our success is a great learning opportunity for others.

How can you find your audience in a fragmented media space? What is the most effective message to reach them? What is the public’s reaction to visible promotional spending by a charity?

Sicrhau eich dyfodol – marchnata cymynroddion ar gyllidebau tynn

Lisa Buckley, Gofal Canser Tenovus, Richard Millar, Capacity Marketing for Charities

Astudiaeth achos ar gyfer un o’r ymgyrchoedd codi arian mwyaf llwyddiannus yn hanes 70 mlynedd a hwy Gofal Canser Tenovus.

Gan weithio gyda Capacity Marketing for Charities dros gyfnod o dair blynedd, rydym ni wedi datblygu ein hymgyrchoedd hyrwyddo bach lleol i fod yn alwad am gymynroddion ar raddfa fawr ledled Cymru, gan ddefnyddio hysbysebion ar y teledu, ar-lein ac yn y papurau newydd.

Gan ein bod wedi codi £1 miliwn mewn incwm y dyfodol, mae ein llwyddiant yn darparu cyfle gwych i sefydliadau eraill ddysgu.

Sut gallwch chi ddod o hyd i’ch cynulleidfa chi yng ngofod tameidiog y cyfryngau? Beth yw’r neges fwyaf effeithiol i gyrraedd pobl? Beth yw ymateb y cyhoedd i wariant hyrwyddo gweledol gan elusen?

Share with friends

Date and Time

Location

Institute of Fundraising Cymru, 21 Cathedral Road, Cardiff CF11 9HA

United Kingdom

Save This Event

Event Saved