LERC Wales Recording Symposium 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Centre for Alternative Technology

CAT

Pantperthog

SY20 9AZ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
THIS EVENT IS POSTPONED; WE HOPE TO REARRANGE IT FOR APRIL 2021.

About this Event

A Wales-wide event to celebrate the great work of biological recorders in all taxa, this symposium will concentrate on the new techniques being used to collect and manage wildlife records.

The morning will include talks on specimen digitisation, DNA barcoding and field survey techniques. During the afternoon delegates will get the opportunity to participate in workshops demonstrating these techniques and learn how they may apply them to their own recording efforts.

This is an excellent opportunity for wildlife recorders in Wales to come together to share best practice and learn new skills.

Please download the agenda for full details of the day, or see the programme for a brief timeline.

Lunch will be provided to attendees (fully vegetarian); please state any special dietary requirements on the booking form.

There will be a field trip to nearby NNR Ynyslas Dunes on Sunday 26th April (c10am - 3pm). Please indicate if you are interested in attending this on the booking form.

If you plan to stay on site, please book accomodation directly with the Centre for Alternative Technology: https://www.cat.org.uk/come-to-cat/stay/

Cymraeg

Yn ddathliad o gofnodion biolegol ledled Cymru, bydd hwn yn gyfle i gofnodwyr ddysgu technegau newydd a rhannu syniadau

Yn ddigwyddiad ledled Cymru i ddathlu gwaith gwych y cofnodwyr biolegol ym mhob tacsa, bydd y symposiwm yma’n canolbwyntio ar y technegau newydd sy’n cael eu defnyddio i gasglu a rheoli cofnodion bywyd gwyllt.

Bydd y bore’n cynnwys sgyrsiau ar ddigideiddio esiamplau, bargodio DNA a thechnegau arolygu maes. Yn ystod y prynhawn, bydd pawb yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai sy’n dangos y technegau hyn a dysgu sut i’w rhoi ar waith gyda’u hymdrechion cofnodi eu hunain.

Dyma gyfle rhagorol i gofnodwyr bywyd gwyllt yng Nghymru ddod at ei gilydd i rannu arfer gorau a dysgu sgiliau newydd.

Ewch ati i lawrlwytho’r agenda am fanylion llawn y diwrnod, neu edrych ar y rhaglen am linell amser fer.

Bydd cinio’n cael ei ddarparu ar gyfer pawb sy’n bresennol (llysieuol i gyd) – nodwch unrhyw ofynion arbennig sydd gennych chi o ran deiet ar y ffurflen archebu.

Bydd trip maes i warchodfa gerllaw – GNG Twyni Ynyslas – ddydd Sul 26ain Ebrill (tua 10am - 3pm). Nodwch a oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu’r trip yma ar y ffurflen archebu.

Os ydych yn bwriadu aros ar y safle, archebwch lety yn uniongyrchol gyda’r Ganolfan ar gyfer Technoleg Amgen: https://www.cat.org.uk/come-to-cat/stay/

Share with friends

Date and Time

Location

Centre for Alternative Technology

CAT

Pantperthog

SY20 9AZ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved