Sold Out

Leugh is Seinn le Linda: Partaidh Nollaig

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Comhairle nan Leabhraichean

32 Mansfield Street

Glasgow

G11 5QP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Thig còmhla ri Linda aig a' Phartaidh Nollaig airson seisean-leughaidh sònraichte loma làn sgeulachdan, gheamannan, òrain, spòrs (agus cèic) airson nan tràth ìrean!

Ma tha sinn fortanach, bidh Bodach na Nollaige a' nochdadh cuideachd...!

*Chan fheum pàrantan tiogaidean fhaighinn dhaibh fhèin, dìreach dhan phàistean aca*

Join Linda at our Christmas Party for a special session filled with stories, games, songs, fun (and cake) for early-years children!

If we're lucky, Santa might even make an appearance...!

*Parents only need to reserve tickets for their children, not themselves*

Share with friends

Date and Time

Location

Comhairle nan Leabhraichean

32 Mansfield Street

Glasgow

G11 5QP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved