Free

LGBT film event: Moonlight

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of South Wales Treforest Campus

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description

DescriptionDigwyddiad Ffilm LGBT: Moonlight

Sgrinio Ffilm: Moonlight (2016)


Hoffai Sbectrwm, grŵp staff LGBT a Chynghreiriaid Prifysgol De Cymru, eich croesawu i gael dangosiad am ddim o Moonlight, enillydd nifer o wobrau lluosog a nifer o wobrau eraill.

"Cronicl o blentyndod, llencyndod dyn hoyw Affricanaidd-Americanaidd ifanc, yn tyfu lan mewn cymdogaeth garw yn Miami."

(https://www.imdb.com/title/tt4975722/awards?ref_=tt_awd).

Disgrifiodd Peter Bradshaw o The Guardian, y ffilm fel ""...taith dyn hoyw o blentyndod difreintiedig trwy cynddaredd ac tuag at hunan-wireddu” a galwodd “...dawns cynhyrfus, cyfrin i gerddoriaeth yr oesoedd."

Dewch i ymuno ag aelodau Sbectrwm, ffrindiau, cynghreiriaid a sefydliadau lleol eraill ar gyfer y cyflwyniad ffilm hwn, i’w ddilyn gan luniaeth a chyfle i rwydweithio â phobl o'r un anian.

Dyddiad: 6pm, 19 Mehefin 2019

Darperir lluniaeth a byrbrydau.

Lleoliad: Y Tŷ Cwrdd, Caplaniaeth PDC, Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, Heol Llanilltud, CF37 1DL.

https://www.southwales.ac.uk/documents/33/USW_A4_Campus_Map_TREF_NEW.PDF

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Diolch yn fawrFilm Screening: Moonlight (2016)

Spectrum, The University of South Wales LGBT & Allies staff group, would like to welcome you to free a screening of the award winning Moonlight, winner of multiple oscars and numerous other awards.

"A chronicle of the childhood, adolescence and burgeoning adulthood of a young, African-American, gay man growing up in a rough neighborhood of Miami."(https://www.imdb.com/title/tt4975722/awards?ref_=tt_awd).

Peter Bradshaw of The Guardian, in describing the movie as "...a gay man’s journey from a deprived childhood through rage and towards self-realisation" called it "...a moving, mysterious dance to the music of time."

Come & join members of Spectrum, friends, allies and other local organisations for this film presentation, preceded and followed by refreshments and a chance to network with likeminded people.

Date: 6pm, 19th June 2019

Refreshments & snacks provided.

Location: The Meeting House, USW Chaplaincy, University of South Wales, Treforest Campus, Llantwit Road, CF37 1DL.

https://www.southwales.ac.uk/documents/33/USW_A4_Campus_Map_TREF_NEW.PDF

We look forward to seeing you.

Share with friends

Date and Time

Location

University of South Wales Treforest Campus

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved