Free

Life Drawing led by artist Tracey Rees - Criw Celf Raising the Bar | Llunia...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gartholwg Lifelong Learning Centre

St Illtyd Rd

Church Village

CF38 1RQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Criw Celf Raising the Bar

*Participants must attend all 4 sessions (19, 26 October, 9,16 November)

Who: Year 12 & 13

What: Life Drawing led by artist Tracey Rees

This course offers the opportunity to draw and study the human form within focused classes, helping to break down the principles, strategies and fundamentals of drawing. Different courses within art and design education such as foundation diploma and degree level, will appreciate seeing your ability to draw from observation.

When: Thursdays - 6.30-8.30pm 19, 26 October, 9,16 November (4 sessions)

Where: Garth Olwg, Lifelong Learning Centre, St. Illtyd Rd, Church Village, Pontypridd CF38 1RQ


Criw Celf yn Mynd Gam Ymhellach

Pwy: Blynyddoedd 12 & 13

Beth: Lluniadu o’r Byw dan arweiniad yr artist Tracey Rees

Mae’r cwrs yma’n cynnig y cyfle i luniadu ac astudio’r ffurf ddynol oddi mewn i ddosbarthiadau wedi’u canolbwyntio, yn gymorth i ddadansoddi egwyddorion, strategaethau a hanfodion lluniadu. Bydd gwahanol gyrsiau mewn addysg celf a dylunio megis diploma sylfaen a safon gradd, yn gwerthfawrogi gweld eich gallu lluniadu o wylio.

Pryd: nosau Iau - 6.30-8.30pm 19, 26 Hydref, 2, 9, 16, 23 Tachwedd (6 sesiwn)

Ymhle: Garth Olwg, Y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, Heol Sant Illtyd, Pentre’r Eglwys, Pontypridd CF38 1RQ

Share with friends

Date and Time

Location

Gartholwg Lifelong Learning Centre

St Illtyd Rd

Church Village

CF38 1RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved