Free

Life Drawing with artist Carl Chapple / Lluniadu o’r Byw gyda’r artist Carl...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

Vale of Glamorgan

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Raising the Bar

Life Drawing

For Ages 16 - 18 years old

This short course offers the opportunity to draw and study the human form within focused classes, helping to break down the principles, strategies and fundamentals of drawing. Different courses within art and design education such as foundation diploma and degree level, will appreciate seeing your ability to draw from observation.


Life Drawing with artist Carl Chapple

Wednesday 28 February 6.30pm - 8.30pm

Wednesday 7 March 6.30pm - 8.30pm

At Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH

Two sessions - Maximum 12 students per session


Criw Celf yn Mynd Gam Ymhellach

Lluniadu o’r Byw

Ar gyfer 16 – 18 mlwydd oed

Mae’r cwrs byr yma’n cynnig y cyfle i luniadu ac astudio’r ffurf ddynol oddi mewn i ddosbarthiadau wedi’u canolbwyntio, yn gymorth i ddadansoddi egwyddorion, strategaethau a hanfodion lluniadu. Bydd gwahanol gyrsiau mewn addysg celf a dylunio, megis diploma sylfaen a safon gradd, yn gwerthfawrogi gweld eich gallu lluniadu o wylio.


Lluniadu o’r Byw gyda’r artist Carl Chapple

nos Fercher 28 Chwefror 6.30pm 8.30pm

nos Fercher 7 Mawrth 6.30pm - 8.30pm

Yn yr Hen Neuadd, Heol Fawr, Y Bont-faen CF71 7AH

Dwy sesiwn - Uchafrif 12 myfyriwr y sesiwn

Share with friends

Date and Time

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

Vale of Glamorgan

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved