Free

Life Drawing with artist David Garner / Gweithdy Lluniadu gyda’r artist Dav...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Carnegie House

14 Wyndham Street

Bridgend

CF31 1EF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Raising the Bar

Life Drawing

For Ages 16 - 18 years old

This short course offers the opportunity to draw and study the human form within focused classes, helping to break down the principles, strategies and fundamentals of drawing. Different courses within art and design education such as foundation diploma and degree level, will appreciate seeing your ability to draw from observation.


Life Drawing with artist David Garner

Thursday 18 January 6.30pm - 8.30pm

Thursday 25 January 6.30pm - 8.30pm

At Carnegie House, 14 Wyndham St, Bridgend CF31 1EF

Two sessions - Maximum 12 students per session


Criw Celf yn Mynd Gam Ymhellach

Lluniadu o’r Byw

Ar gyfer 16 – 18 mlwydd oed

Mae’r cwrs byr yma’n cynnig y cyfle i luniadu ac astudio’r ffurf ddynol oddi mewn i ddosbarthiadau wedi’u canolbwyntio, yn gymorth i ddadansoddi egwyddorion, strategaethau a hanfodion lluniadu. Bydd gwahanol gyrsiau mewn addysg celf a dylunio, megis diploma sylfaen a safon gradd, yn gwerthfawrogi gweld eich gallu lluniadu o wylio.


Gweithdy Lluniadu gyda’r artist David Garner

nos Iau 18 Ionawr 6.30pm - 8.30pm

nos Iau 25 Ionawr 6.30pm - 8.30pm

Yn Nhŷ Carnegie, 14 Heol Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1EF

Dwy sesiwn - Uchafrif 12 myfyriwr y sesiwn

Share with friends

Date and Time

Location

Carnegie House

14 Wyndham Street

Bridgend

CF31 1EF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved