Free

LIFE SCIENCE NORTH WALES-GWYDDOR BYWYD GOGLEDD CYMRU

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

CANOLFAN FUSNES CONWY BUSINESS CENTRE

JUNCTION WAY

LLANDUDNO JUNCTION

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This afternoon conference is aimed at delivering a series of presentations on what is happening in the Life Science sector in North Wales and the support that is available from Life Science Hub Wales to both existing and new enterprises.

The agenda will reflect on the diverse range of expertise Life Science Hub Wales has to offer bringing advice, guidance and signposting to this wide and growing market throughout the country.

Presentations will be delivered by industry experts and will also feature opportunities for collaboration and networking through university and commercial organisations.

Welsh Government will also outline their commitment to this sector and support that is available to emerging and established companies.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae’r gynhadledd hon yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau ar yr hyn sy’n digwydd ym maes Gwyddor Bywyd yng ngogledd Cymru a’r gefnogaeth sydd ar gael gan Ganolfan Gwyddor Bywyd Cymru i fentrau presennol a newydd.

Bydd y rhaglen yn adlewyrchu arbenigedd amrywiol Canolfan Gwyddor Bywyd Cymru, gan gynnwys cyngor a chanllawiau ar y farchnad eang hon sy'n mynd o nerth i nerth.

Bydd arbenigwyr y diwydiant yn siarad am y sector a bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys cyfleodd i gydweithio a rhwydweithio gyda phrifysgolion a sefydliadau masnachol.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn amlinellu ei hymrwymiad i’r sector ac yn hyrwyddo’r gefnogaeth sydd ar gael i gwmnïau newydd a sefydledig.

Share with friends

Date and Time

Location

CANOLFAN FUSNES CONWY BUSINESS CENTRE

JUNCTION WAY

LLANDUDNO JUNCTION

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved