Free

Literary evening with Teodora Dimova

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

24.11.2017; 19:00; Галерия “София”

БКИ Лондон има удоволствието да Ви покани на литературна вечер с творчеството на известната българска писателка и драматург Теодора Димова.

Специални гости: Теодора Димова, Ани Бъкстон и Кристофър Бъкстон

Теодора Димова е родена през 1960 г. в София в семейството на големия български писателя Димитър Димов. Завършва английска филология в СУ „Кл. Охридски“ и специализация в “Роял Корт Тиатър” в Лондон. Тя работи като редактор в редакция Радиотеатър на БНР.

Теодора Димова е сред най-известните и четени български писатели. Авторка е на 9 пиеси, сред които са “Без кожа”, “Змийско мляко”, “Кучката”, “Любовници”, “Невинните” и др., играни в различни театри в страната и чужбина.

През последните години бяха публикувани романите й “Емине”, “Майките”, “Адриана” и “Марма, Мариам”.

През 2006 г. “Майките” спечели Наградата за източноевропейска литература на Bank Austria и KulturKontakt. Книгата има 11 издания у нас и е публикувана на 9 езика, между които немски, френски, руски, полски, унгарски, словенски и др. “Адриана” е преведена във Франция и в Чехия.

През 2010 г. “Марма, Мариам” спечели Националната награда Хр. Г. Данов за българска художествена литература. Нейният роман “Влакът за Емаус” (2013) спечели наградата за проза на портал Култура за 2014 г. Най-новата й книга – повестта “Първият рожден ден” излезе в издателство “Сиела” в края на 2016 г.

-----------------------------------------------------------------------------------

24.11.2017; 19:00; “Sofia” Gallery

BCI London cordially invites you to the literary evening with the famous Bulgarian writer and playwright Teodora Dimova.

Special guests: Teodora Dimova, Annie Buxton, and Christopher Buxton

Theodora Dimova (born 19 September 1960, Sofia, Bulgaria) is a Bulgarian writer and playwright. She graduated in English Language Studies from the Sofia University “St. Kliment Ohridski” and specialized at the Royal Court Theatre in London. She works as an editor at "Radio theater" department in Bulgarian National Radio. Theodora Dimova is daughter of the famous Bulgarian writer Dimitar Dimov.

Teodora Dimova is one of the most famous and award-winning Bulgarian writers. She is the author of 9 plays including “No Skin”, “Snake Milk”, “The Bitch”, “Lovers”, “The Innocents”, etc., played in different theaters in the country and abroad.

In recent years, her novels “Emine”, “Mothers”, “Adriana” and “Marma, Mariam” have been published.

In 2006, the book “Mothers” won the Bank Austria East European Literature Prize and KulturKontakt. The book has 11 editions in the country and is published in 9 languages, including German, French, Russian, Polish, Hungarian, Slovenian and others. “Adriana” was translated into France and the Czech Republic.

In 2010, “Marma, Mariam” won the National Prize Hr. G. Danov for Bulgarian fiction. Her novel “The Train to Emmaus” (2013) won the 2014 Culture Prose Prize award. Her latest book, “The First Birthday”, was published by the publishing house “Ciela” at the end of 2016.

Share with friends

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved