£2.50

Little Hands: Autumn-Winter / Dwylo Bach: Hydref-Gaeaf

Actions and Detail Panel

£2.50

Event Information

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Come and join us for a fun filled morning as we create environments and activities!

About this event

Little Hands for under 5’s (on-site): Autumn - Winter

  • Wednesday 6th October - Inspired by the ‘Basketry’ exhibition
  • Wednesday 3rd November - ‘We are all fragile’ exhibition by Chris Bird Jones
  • Wednesday 8th December - Christmas special session

10.00am – 11.30am

£2.50 per child - All children must be accompanied by an adult

Come and join us for a fun filled morning as we create environments and activities, inspired by current exhibitions, which are sensory and playful for you and your little one to discover and enjoy!

Our Little Hands sessions are jam-packed with joyful learning, especially designed for little artists to explore their inner creativity, be curious and MAKE! Creating environments and activities inspired by our exhibition programme which are sensory and playful for you and your little one to discover and enjoy.

Please Note: All of our activities on-site have been carefully designed within the Covid-19 Welsh Government Regulations. Our absolute priority is keeping you and our staff safe.

If you would like further information or if you have any question please don’t hesitate to contact me Sioned Phillips, Education Officer by e-mail sioned.phillips@denbighshireleisure.co.uk

------------------------------------------

Dwylo Bach ar gyfer y rhai dan 5 oed (ar-safle): Hydref - Gaeaf

  • Dydd Mercher 6 Hydref - Wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa ‘Basgedwaith: Rhythm, Adnewyddiad ac Ailddyfeisiad’
  • Dydd Mercher 3ydd Tachwedd - Arddangosfa ‘Rydym i gyd yn fregus’ gan Chris Bird Jones
  • Dydd Mercher 8fed - Rhagfyr sesiwn arbennig Nadoligaidd

10.00am – 11.30am

£2.50 y plentyn - Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn

Dewch i ymuno â ni am fore llawn hwyl wrth i ni greu amgylcheddau a gweithgareddau, wedi’u hysbrydoli gan arddangosfeydd cyfredol sy’n synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch plentyn bach eu darganfod a’u mwynhau!

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig i artistiaid bach archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD! Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn chwareus er mwyn i chi a’ch plentyn bach ddarganfod a mwynhau.

Sylwer: Mae ein gweithgareddau i gyd wedi’u dylunio’n ofalus o fewn Rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Ein blaenoriaeth lwyr yw eich cadw chi a’n staff yn ddiogel.

Os hoffech wybodaeth bellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â mi, Sioned Phillips, Swyddog Addysg ar e-bost sioned.phillips@denbighshireleisure.co.uk


		Little Hands: Autumn-Winter  /  Dwylo Bach: Hydref-Gaeaf image
Share with friends

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organiser Ruthin Craft Centre

Organiser of Little Hands: Autumn-Winter / Dwylo Bach: Hydref-Gaeaf

Save This Event

Event Saved