£2.50
Little Hands: Spring 2022 / Dwylo Bach: Gwanwyn 2022

Little Hands: Spring 2022 / Dwylo Bach: Gwanwyn 2022

Actions and Detail Panel

£2.50

Event Information

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Come and join us for a fun filled morning as we create environments and activities!

About this event

Little Hands for under 5’s (on-site): Spring 2022

Session Dates:

 • Wednesday 4th May
 • Wednesday 8th June
 • Wednesday 6th July

10.00am – 11.30am

£2.50 per child - All children must be accompanied by an adult

Come and join us for a fun filled morning as we create environments and activities, inspired by our exhibitions, which are sensory and playful for you and your little one to discover and enjoy!

Our Little Hands sessions are jam-packed with joyful learning, especially designed for little artists to explore their inner creativity, be curious and MAKE! Creating environments and activities inspired by our exhibition programme which are sensory and playful for you and your little one to discover and enjoy.

These sessions are inspired by Our Exhibitions.

Please Note: All of our activities on-site have been carefully designed within the Covid-19 Welsh Government Regulations. Our absolute priority is keeping you and our staff safe.

If you would like further information or if you have any question please don’t hesitate to contact ruthincraftcentre@denbighshireleisure.co.uk or call 01824 704774

------------------------------------------

Dwylo Bach ar gyfer y rhai dan 5 oed (ar-safle): Gwanwyn 2022

 • Dydd Mercher 4ydd Mai
 • Dydd Mercher 8fed Mehefin
 • Dydd Mercher 6ed Gorffennaf

10.00am – 11.30am

£2.50 y plentyn - Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn

Dewch i ymuno â ni am fore llawn hwyl wrth i ni greu amgylcheddau a gweithgareddau, wedi’u hysbrydoli gan ein arddangosfeydd sy’n synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch plentyn bach eu darganfod a’u mwynhau!

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig i artistiaid bach archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD! Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn chwareus er mwyn i chi a’ch plentyn bach ddarganfod a mwynhau.

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hysbrydoli gan Ein Arddangosfeydd.

Sylwer: Mae ein gweithgareddau i gyd wedi’u dylunio’n ofalus o fewn Rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Ein blaenoriaeth lwyr yw eich cadw chi a’n staff yn ddiogel.

Os hoffech wybodaeth bellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â ruthincraftcentre@hamddensirddinbych.co.uk neu ffoniwch 01824 704774.

Little Hands: Spring 2022 / Dwylo Bach: Gwanwyn 2022 image
Share with friends

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved