Live Capture Lab | Lab Cipio Byw

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

LIVE CAPTURE LAB

You're invited to join us at the Tramshed Tech, Cardiff on Thursday 2 February for a day of stories and insights from a mix of cultural organisations that are practiced in capturing compelling, creative and innovative stories for the promotion and celebration of live performance. Our contributors will be covering topics including; capturing performance for VR, experimenting with arts and technology in theatre and creating complimentary installations and content for live events.

Each session will include relevant case studies and will allow participants to experience some of the creative work first hand in our tech lounge.

The event also aims to allow the attending producers and practitioners to form a network which, has the potential to enable working collaborations in the future.

Confirmed speakers on the day include:

  • Kirsty Jennings, Business Director at Blast Theory.

  • Tom Nelson, Creative Producer in the Learning and Participation Department at Royal Opera House.

  • Sarah Ellis, Head of Digital Development at Royal Shakespeare Company.

  • Toby Coffey, Head of Digital Development at National Theatre.

  • Lisa Heledd Jones, Director at Storyworks.

Registration starts at 10.30am. First session starts at 11am. Lunch and refreshments are included.

The speakers’ contributions will be in English. However, if you wish to take part through the medium of Welsh you are welcome to do so – but please contact us by 23 January 2017.

Produced by Welsh National Opera. Supported by Arts Council Wales.LAB CIPIO BYW

Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni yn Tramshed Tech, Caerdydd ar ddydd Iau 2 Chwefror am ddiwrnod o storiâu a gwybodaeth gan gymysgedd o sefydliadau diwylliannol sydd â llawer o brofiad o ddal storiâu grymus, creadigol ac arloesol i hyrwyddo a dathlu perfformiadau byw. Bydd ein cyfranwyr yn ymdrin â phynciau a fydd yn cynnwys cipio perfformiad ar gyfer VR, arbrofi gyda’r celfyddydau a thechnoleg yn y theatr a chreu gosodiadau a chynnwys i gyd-fynd â digwyddiadau byw.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys astudiaethau achos perthnasol ac yn caniatáu i’r cyfranogwyr brofi peth o’r gwaith creadigol dros eu hunain yn ein hystafell dechnoleg.

Mae’r digwyddiad hefyd eisiau i’r cynhyrchwyr a’r ymarferwyr sy’n bresennol ffurfio rhwydwaith, a fydd â’r gallu iddynt gyd-weithio yn y dyfodol.

Ymysg y siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau mae:

  • Kirsty Jennings, Cyfarwyddwr Busnes yn Blast Theory
  • Tom Nelson, Cynhyrchydd Creadigol yn Adran Dysgu a Chyfranogi'r Royal Opera House

  • Sarah Ellis, Pennaeth Datblygu Digidol y Royal Shakespeare Company

  • Toby Coffey, Pennaeth Datblygu Digidol National Theatre

  • Lisa Heledd Jones, Cyfarwyddwr yn Storyworks

Bydd cofrestru yn dechrau am 10.30 a’r sesiwn gyntaf yn dechrau am 11am. Darperir cinio a lluniaeth.

Bydd cyfraniadau’r siaradwyr drwy gyfrwng y Saesneg. Fodd bynnag, os yr hoffech gyfrannu yn y prif sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg mae croeso i chi wneud hynny – rhowch wybod i ni erbyn 23 Ionawr 2017 os gwelwch yn dda.

Cynhyrchwyd gan Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.


Supporter logos

Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved