Free

Live Music In Care - Wales Launch event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Senedd

Pierhead Street

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Event description
Join us at the Senedd for the Welsh launch of the Live Music In Care report on the National Day of Arts in Care Homes.

About this Event

"LIVE MUSIC IN CARE” WALES LAUNCH

Tuesday 24 September 2019, 12-3pm – Media Briefing Room, Welsh Assembly

Dame Rosemary Butler (Chair of Live Music Now Wales) invites you to the Welsh launch of "Live Music in Care" on National Day of Arts in Care Homes.

"Live Music in Care" is an ambitious national initiative to bring music to all care settings throughout Wales and the UK. It was created by Live Music Now and the University of Winchester, working with 35 national organisations, funded by the Baring Foundation. The report demonstrates the impact of live music participation for people living and working in care home settings. Amongst several other care homes, residents and staff at Morel Court, Penarth took part in the study.

Speakers:

Dame Rosemary Butler

Evan Dawson, Executive Director, LMN

Jane Bryant, AM, Chair Arts & Health Cross Party Group

Adam Hessledine, Manager, Woffington House Care Home

Sarah Edwards, Artist in Residence, Pendine Park Care

Performance by:

Olivia Gomez, Mezzo Soprano & Ben Pinnow, Pianist*2pm-3pm there will be FREE training for Care Home Staff, providing an introduction to using music within care homes

Live Music Now is the UK’s leading musicians’ development and outreach charity.

Sponsored by Jayne Bryant AM, Chair Arts & Health Cross Party Group.

http://livemusicincare.co.uk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LANSIO "LIVE MUSIC MEWN GOFAL”

Dydd Mawrth 24 Medi 2019, 12-3pm – Ystafell Briffio’r Cyfryngau, Llywodraeth Cymru

Mae’r Fonesig Rosemary Butler (Cadeirydd Live Music Now Cymru) yn eich gwahodd i lansiad Cymru o "Live Music mewn Gofal " ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Celfyddydau mewn Cartrefi Gofal.Mae "Live Music mewn Gofal" yn fenter uchelgeisiol i ddod â cherddoriaeth i bob safle gofal ar draws Cymru a’r DU. Crëwyd hyn gan Live Music Now a Phrifysgol Caerwynt yn cydweithio gyda 35 o sefydliadau cenedlaethol ac sydd wedi’i ariannu gan Sefydliad Baring. Mae’r adroddiad yn dangos effaith cyfranogiad cerddoriaeth fyw i bobl sy’n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal. Ymhlith sawl cartref gofal arall, roedd trigolion a staff Llys Morel, Penarth yn cymryd rhan yn yr astudiaeth.

Siaradwyr:

Y Fonesig Rosemary Butler

Evan Dawson, Cyfarwyddwr Gweithredol LMN

Jayne Bryant AC, Cadeirydd Grŵp Traws Bleidiol y Celfyddydau a Iechyd

Adam Hessledine, Rheolwr, Woffington House Cartref Gofal

Sarah Edwards, Arlunydd Preswyl, Parc Pendine

Perfformiadau gan:

Olivia Gomez, Mezzo Soprano a Ben Pinnow, Pianydd*2-3pm bydd hyfforddiant AM DDIM i Staff Cartrefi Gofal, gan roi cyflwyniad i ddefnyddio cerddoriaeth mewn cartrefi gofal

Elusen datblygu ac estyn allan cerddorion blaengar y DU yw Live Music Now.

Noddir gan Jayne Bryant AC, Cadeirydd Grŵp Traws Bleidiol y Celfyddydau a Iechyd.

http://livemusicincare.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

The Senedd

Pierhead Street

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved