Living with Elephants / Byw gydag Eliffantod

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Event description

About this Event

Warehouse Gallery, National Waterfront Museum

Interactive Talk

Suitable for ages 5+

Join TV Wildlife Biologist Lizzie Daly as she takes us on an Elephant adventure to explore these magical creatures, the largest of all mammals on earth. Hear African tales of crop-raiding bull elephants, the farmers whose lives and livelihoods they impact, and how Lizzie’s research is exploring clever ways to help communities and elephants share the land. With beautiful footage from her time in Kenya, Lizzie Daly explores how humans can coexist alongside the magnificent African elephant.

One ticket per person required.

__________________________________

Oriel y Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Sgwrs Rhyngweithiol

Yn addas ar gyfer cynulleidfa 5 oed a hŷn

Dewch i ymuno â’r Biolegydd Bywyd Gwyllt a’r Cyflwynydd Teledu Lizzie Daly wrth iddi fynd â ni ar antur gydag eliffantod, creaduriaid hudol a’r mamaliaid mwyaf ar y ddaear. Cewch glywed straeon o Affrica am eliffantod gwryw yn ysbeilio cnydau, y ffermwyr y maent yn effeithio ar eu bywydau a'u bywoliaeth, a sut mae ymchwil Lizzie yn archwilio ffyrdd clyfar i helpu cymunedau ac eliffantod i rannu’r tir. Gyda ffilmiau hyfryd o’i hamser yn Kenya, bydd Lizzie Daly yn archwilio sut gall bobl gyd-fyw ochr yn ochr ag eliffantod ysblennydd Affrica.

Bydd angen tocyn y pen.

Date and Time

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved