Sold Out

Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu yng Nghyfnod Allweddol 2 (Saesneg)– targed...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Aberconwy- Education centre

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu yng Nghyfnod Allweddol 2 – targedu dysgwyr i ymgyrraedd a L5/6 (Saesneg)

Rhaglen ddatblygu drwy gyfrwng dau sesiwn dilynol.

DIM COST – AR GAEL I BOB YSGOL

Cynhelir y rhaglen trwy gyfrwng dau sesiwn hanner diwrnod fydd yn cael eu cynnal o fewn mis i’w gilydd. Bydd lle ar gyfer 25 i fynychu a bydd gofyn i’r aelod o staff fynychu'r ddau sesiwn.

Darllen a Llafaredd (Sesiwn 1)- Fe fydd y sesiwn yn canolbwyntio ar ddatblygu, ymestyn a chyfoethogi cyfleoedd ar gyfer llafaredd a darllen ym mlwyddyn 3-6, gan dargedu dysgwyr L4 cadarn sydd a’r potensial i symud i L5 neu L6.

Darllen ,Llafaredd ac ysgrifennu (Sesiwn 2) –Mae’r sesiwn hwn yn datblygu ar waith y sesiwn cyntaf gan ganolbwyntio ar sut y gall gwaith darllen a llafaredd arwain at waith ysgrifennu o ansawdd. Fe fydd y sesiwn yn datblygu dysgwyr cadarn L4 sydd a’r gallu i ymgyrraedd a’r uwch lefelau.

Bydd disgwyl i athrawon gytuno i fynychu’r ddau sesiwn fydd ar ffurf gweithdai ymarferol. Byddant yn derbyn cefnogaeth i gynllunio tasgau cyfoethog i’w cyflwyno yn eu dosbarthiadau ac i rannu gyda’r ysgolion eraill sy’n mynychu.

Cynhelir y sesiynau trwy gyfrwng Y Gymraeg a’r Saesneg. Fe fydd y cynnwys yn addas i Ysgolion cyfrwng Cymraeg ar gyfer y ddwy Iaith ac felly mae croeso iddynt fynychu y sesiynau Cymraeg a Saesneg pe dymunir.Oracy, Reading and Writing in KS2 – progressing Level 4 learners towards level 5/6 learners: (English)

2 Session Development Programme

FREE EVENT – OPEN TO ALL SCHOOLS

The programme will take place over two half day sessions, approximately one month apart. Up to 25 teachers per session – same teacher/s both sessions)

Reading and Oracy (Session 1) This first session will focus on the extension and enrichment of reading and oracy within yr 3-6 in KS2, primarily the targeting and progression of learners from a potential solid level 4, to a level 5 or more.

Reading and Oracy for Writing (Session 2) This session will progress on from the first, focusing on how reading and oracy feed into, and impact on, writing. Again this will look at moving learners from a solid level 4 to a level 5 or 6.

Teachers attending will be expected to commit to both sessions, which will be practical workshop style meetings, where they will plan enriched tasks to carry out in their classes and share with the other schools attending.

Sessions will be held through the medium of Welsh and/or English as required. Both the Welsh and English content will be appropriate for Welsh Medium schools and schools are therefore invited to attend both, if they so wish.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Aberconwy- Education centre

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved