Sold Out

Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu yng Nghyfnod Allweddol 2 – targedu dysgwyr...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ramada Plaza Wrexham

Ellice Way

Wrexham

LL13 7YH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu yng Nghyfnod Allweddol 2 – targedu dysgwyr i ymgyrraedd a L5/6

Rhaglen ddatblygu drwy gyfrwng dau sesiwn dilynol.

DIM COST – AR GAEL I BOB YSGOL

Cynhelir y rhaglen trwy gyfrwng dau sesiwn hanner diwrnod fydd yn cael eu cynnal o fewn mis i’w gilydd. Bydd lle ar gyfer 25 i fynychu a bydd gofyn i’r aelod o staff fynychu'r ddau sesiwn.

Darllen a Llafaredd (Sesiwn 1)- Fe fydd y sesiwn yn canolbwyntio ar ddatblygu, ymestyn a chyfoethogi cyfleoedd ar gyfer llafaredd a darllen ym mlwyddyn 3-6, gan dargedu dysgwyr L4 cadarn sydd a’r potensial i symud i L5 neu L6.

Darllen ,Llafaredd ac ysgrifennu (Sesiwn 2) –Mae’r sesiwn hwn yn datblygu ar waith y sesiwn cyntaf gan ganolbwyntio ar sut y gall gwaith darllen a llafaredd arwain at waith ysgrifennu o ansawdd. Fe fydd y sesiwn yn datblygu dysgwyr cadarn L4 sydd a’r gallu i ymgyrraedd a’r uwch lefelau.

Bydd disgwyl i athrawon gytuno i fynychu’r ddau sesiwn fydd ar ffurf gweithdai ymarferol. Byddant yn derbyn cefnogaeth i gynllunio tasgau cyfoethog i’w cyflwyno yn eu dosbarthiadau ac i rannu gyda’r ysgolion eraill sy’n mynychu.

Cynhelir y sesiynau trwy gyfrwng Y Gymraeg a’r Saesneg. Fe fydd y cynnwys yn addas i Ysgolion cyfrwng Cymraeg ar gyfer y ddwy Iaith ac felly mae croeso iddynt fynychu y sesiynau Cymraeg a Saesneg pe dymunir.

Share with friends

Date and Time

Location

Ramada Plaza Wrexham

Ellice Way

Wrexham

LL13 7YH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved