Llais y Goedwig Woodland Policy Seminar and AGM

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking. We look forward to welcoming you on the 26th !

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

WISE Building

Centre for Alternative Technology (CAT)

Pantperthog

Machynlleth

SY20 8AZ

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking. We look forward to welcoming you on the 26th !
Event description
Ymunwch â grwpiau coetiroedd, cefnogwyr ac arbenigwyr polisi. Join woodland groups, supporters and policy experts.

About this Event

(English text below)

Dyma'r adeg fwyaf cyffrous, ond eto ansicr, yn nyfodol coetiroedd Cymru; mae'r ymgynghoriad tir Brexit diweddaraf wedi ei gyhoeddi, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu’r gyfradd plannu coed, yn ogystal â bod ar flaen yr agenda iechyd.

Ymunwch â grwpiau coetiroedd cymunedol, cefnogwyr ac arbenigwyr polisi coetiroedd o bob rhan o Gymru, gan gynnwys CNC a Llywodraeth Cymru wrth inni drafod pynciau, gan gynnwys;

  1. Ble nesaf ar gyfer sefydliadau coetiroedd cymunedol; y cyfleoedd a'r pwysau.
  2. Coedwig Genedlaethol Cymru, a all coetiroedd cymunedol chwarae rhan?
  3. Y posibilrwydd o gael cynllun ardystio coetiroedd bach FSC.
  4. Datganiadau Ardal CNC a sut i gymryd rhan yn eich ardal chi.

Bydd cyfleoedd eraill i godi pynciau llosg sydd, yn eich barn chi, yn effeithio ar grwpiau coetiroedd cymunedol Cymru yn ogystal â chyflwyniad byr ynglŷn â'r prosiect tair blynedd newydd, Llais y Coetiroedd.

Ar ddiwedd y sesiynau, bydd Llais y Goedwig yn cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019, ac ar y diwedd bydd croeso ichi barhau gyda'r trafodaethau.

Bydd cinio a lluniaeth ysgafn ar gael ar y diwrnod.

______________________________________________________

There's never been a more exciting yet uncertain time for the future of woodlands in Wales; the latest Brexit and our land consultation is out, Welsh government has committed to increased tree planting rates, and well being is at the top of the health agenda.

Join community woodland groups, supporters and woodland policy experts from across Wales, including NRW and Welsh Government as we discuss topics including;

  1. Where next for community woodland organisations; the opportunities and the pressures.
  2. A Welsh National Forest, can community woodlands play a part?
  3. The Forest Stewardship Council new small woodland certification scheme.
  4. NRW Area Statements and how to get involved in your area.

There will be other opportunities to raise hot topics that you feel have an impact on Welsh community woodland groups in addition to a short presentation about the new three year Voice of the Woodlands project.

At the end of the sessions Llais y Goedwig will hold the 2019 AGM, after which people will be welcome to continue discussions.

Lunch and refreshments will be provided during the day.

Date and Time

Location

WISE Building

Centre for Alternative Technology (CAT)

Pantperthog

Machynlleth

SY20 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved