Lle i'w Rhannu // Shared Space

Lle i'w Rhannu // Shared Space

Actions and Detail Panel

Free

Lle i'w Rhannu // Shared Space Shani Rhys James + Stephen West

About this event

Mae Shani Rhys James a Stephen West wedi byw gyda’i gilydd ers dros 45 mlynedd, gan amlaf yng Nghymru. Maent wedi rhannu eu gofodau cartref a stiwdio, ac mae eu gwaith yn aml yn adlewyrchu'r bobl, y lleoedd a'r pethau o'u cwmpas.

Lle i'w Rhannu // Shared Space

Shani Rhys James and Stephen West have lived together for over 45 years, for the most part in Wales. They have shared their home and studio spaces, and their work often reflects the people, places and things around them.

Lle i'w Rhannu // Shared Space image

Share with friends