£70 – £90

Lliwio a phrintio sgarff organig | Dye and print an organic scarf

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Dewch i liwio a phrintio sgarff organig gyda Catherine Lewis, arbenigwr ar liwiau a thecstilau naturiol.

Cewch ymlacio wrth greu a dysgu am liwurau planhigion lleol, a sut mae eu cymysgu mewn i’r deunyddiau. Byddwch yn creu sgarff sidan feddal, hardd, gyda phatrymau a lliwiau o blanhigion sydd â nodweddion meddyginiaethol – fel tyrmerig, rhosyn, afocado, cnau Ffrengig, eirinllys, a llysiau’r dryw.

Mae Catherine Lewis, artist tecstilau sy’n lliwio, printio a chreu inc, yn creu ei holl waith celf yn ei gweithdy yng Nghaerdydd. Caiff ei hysbrydoli gan harddwch, deunyddiau lleol a golygfeydd ôl-ddiwydiannol Cymru.

Mae pris y cwrs yn cynnwys £20 am sgarff sidan organig i'ch liwio.

Byddwn yn darparu’r holl offer a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio neu ymweld ag un o’n caffis. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.
Dye and print an organic silk scarf with Catherine Lewis, a natural dye and textile specialist.

Relax and create whilst learning about locally gathered plant dyes and how they blend into the materials that you'll use. You will create your own beautiful soft and warming silk scarf, patterned and dyed with plants known for their healing and medicinal properties, such as turmeric, rose, avocado, walnut, St. Johns wort and agrimony.

Textile artist, dyer, printer and ink-maker Catherine Lewis makes all her healthy artwork and handmade inks at her nearby workshop in Cardiff. She is inspired by the natural beauty, local materials and the post-industrial vistas of the Welsh landscape.

The price of this course includes a £20 organic silk scarf for dyeing.

Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved