Sales Ended

Llunio Gwaith Ymchwil er mwyn Cefnogi Pobl Hŷn yng Nghymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Porth Eirias

Promende

Bae Colwyn

LL29 8HH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ymunwch â Heneiddio’n Dda a CADR (y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia) yn y digwyddiad hwn. Cewch ddysgu am yr ymchwil sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd yng Nghymru, a helpu i lunio cyfeiriad gwaith ymchwil yn y dyfodol er mwyn sicrhau ei fod yn cefnogi bywydau a llesiant pobl hŷn yng Nghymru.

Dewch i gwrdd â rhai o’r ymchwilwyr blaenllaw sydd yng Nghymru, a chlywed ganddynt. Byddwn yn adolygu ymchwil diweddar sy'n archwilio pam mae rhai pobl hŷn yn dewis peidio â manteisio ar wasanaethau a chymorth sydd ar gael iddynt, ac yn trafod sut gall y canfyddiadau hyn ein helpu i wella gwasanaethau yn y dyfodol.

Beth yw amcanion y diwrnod?

  • Dod o hyd i ymchwil ar heneiddio a all eich helpu i wneud eich gwaith.
  • Dysgu sut gallwch chi helpu i lunio cyfeiriad ymchwil ar heneiddio yng Nghymru yn y dyfodol.
  • Codi pontydd rhwng academyddion, gweithwyr proffesiynol a phobl hŷn.
  • Gwneud cysylltiadau newydd a dod o hyd i bartneriaid newydd i weithio gyda nhw.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

  • Academyddion ac ymchwilwyr sy'n gweithio ym maes gerontoleg / heneiddio.
  • Staff o’r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a'r trydydd sector sy’n gweithio gyda phobl hŷn.
  • Pobl hŷn sydd â diddordeb.

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn helpu i sicrhau bod lle maen nhw’n byw neu'n gweithio yn amgylchedd mwy cefnogol a chadarnhaol ar gyfer pobl o bob oedran

Share with friends

Date and Time

Location

Porth Eirias

Promende

Bae Colwyn

LL29 8HH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved