Free

Llwyddiant busnes mewn economi wledig / Business success in a rural economy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd Erclwff / Hercules Hall

Portmeirion

Portmeirion

LL48 6ER

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Llwyddiant busnes mewn economi wledig / Business success in a rural economy

Neuadd Erclwff / Hercules Hall - PORTMEIRION

1/03/2019 - 2.00 - 4.00yp/pm

Bydd tê pnawn Cymreig yn cael ei weini ar ddechrau’r digwyddiad / Welsh afternoon tea will be served at the beginning of the event.

RHAGLEN / PROGRAMME

2.00 - Croeso / Welcome

2.10 - Robin Williams, Brighter Foods,

Adeiladu busnes sy’n ffynnu mewn ardal wledig /Building a flourishing business in a rural area

2.30 - Llinos Rowlands, Gwin Dylanwad Wine

Cynllunio Strategol er mwyn gwella a thyfu eich busnes, profiadau aelod o’r Academi Fusnes Gogledd Cymru / Strategic planning for improving and growing your business, experiences of a North Wales Business Academy member

2.45 Iwan Trefor Jones, Cyngor Gwynedd

Sut mae Cyngor Gwynedd a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn cefnogi busnesau lleol / How Gwynedd Council and North Wales Economic Ambitions Board are supporting local businesses

3.00 Cwestiwn ag ateb efo’r Panel / Questions and answers with the Panel

3.20 Rhianwen Edwards, Head of Business Support

Cefnogaeth i gyflogwyr gan Grŵp Llandrillo Menai, Crynhoi a Chloi / Support for employers by Grŵp Llandrillo Menai, Summarize & Close

3.30 Cyfle i rwydweithio ac ymweld â’r stondinau cefnogaeth busnes / An opportunity to network and visit the business support stalls


Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd Erclwff / Hercules Hall

Portmeirion

Portmeirion

LL48 6ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved